Sólová korepetice 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103SK0 Z 2 1T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Individuální nácvik skladeb s korepetitorem.

Forma studia

Kontaktní individuální výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Studium literatury ve spolupráci s korepetitorem.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuální dle hlasového oboru.

Hodnoticí metody a kritéria

Praktické procvičování pěvecké literatury.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů