Zpěv 10

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103ZPEV0 zkouška 12 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 279 až 339 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Ivan KUSNJER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BÁRTA, Magdaléna HAJÓSSYOVÁ, Pavel HORÁČEK, Helena KAUPOVÁ, Maria KOBIELSKA, Ivan KUSNJER, Zuzana LÁSZLOOVÁ, Natalija MELNIK, Yvona VOTAVOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem tohoto semestru je vychovat studenty, kteří budou schopni vystupovat na veřejnosti jako operní nebo koncertní umělci. Student musí být připraven samostatně pracovat na realizaci svého absolventského koncertu. Úroveň přípravy bude průběžně prezentovat na pravidelných seminářích.

Student je zcela připraven vykonávat svoji profesi, jak koncertní, tak v divadelní oblasti. Může také působit jako samostatný pedagog tohoto oboru.

Tematické okruhy:

Výuka studenta v tomto semestru směřuje k vyjádření vlastního uměleckého názoru a přístupu ke studiu. Program výuky a výběr repertoáru se řídí technickou a hlasovou vyspělostí studenta. Student musí zvládnout podle svého hlasového oboru (soprán, mezzosoprán, alt, tenor, baryton, bas) rozdílný repertoár dle svého zaměření a technických schopností.

Rozpoznává relevanci dříve osvojených dovedností a je schopen je přizpůsobovat novému kontextu.

Zároveň zkoumá, rozvíjí a vyhodnocuje návrhy, koncepty a procesy prostřednictvím rozvinutého tvůrčího myšlení.

Samostatně navrhuje a připravuje repertoár na svůj absolventský koncert, který by měl trvat 70 minut, včetně přestávky.

Povinností studenta jsou také návštěvy koncertů spolužáků, návštěvy operních představení a poslech audio i video nahrávek daného oboru.

Výsledky učení

Student dosáhl znalosti repertoáru v oblasti hudebního vzdělání, prokázal vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací, jeho repertoár obsahuje známá i méně známá hudební díla v jeho hlasovém oboru. Získal profesionální zkušenosti díky práci na přípravě svého absolventského koncertu. Je zcela schopen samostatně pracovat bez pedagogického dozoru a své znalosti a zkušenosti předávat dále.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

HOLEČKOVÁ-DOLANSKÁ, Jelena. Vývoj a literatura zpěvu. Praha: SPN, 1964.

MARTIENSSENOVÁ, Franziska. Vzdělaný pěvec, KORA, Praha, 1994. ISBN 80-85644-04-5.

MARTIENSSENOVÁ, Franziska. Vědomé zpívání. Praha: SPN, 1987.

PAŘÍK, Antonín Ferdinand. Pěvecké metody a falzetový výcvik. Praha: SNKLHU, 1960.

VÁLKOVÁ, Libuše. Hlas individuality. Praha: AMU, 2017, ISBN 978-80-7331-087-5.

ZELENKOVÁ, Dagmar. Pedagogické aspekty interpretace barokní opery. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. ISBN 978-80-7414-186-7.

Notové party

JANÁČEK, Leoš. Moravská lidová poesie v písních.

MARTINŮ, Bohuslav. Písničky na jednu stránku.

MARTINŮ, Bohuslav. Písničky na dvě stránky.

NEZVAL, Vítězslav. Slovenské spevy.

BODOROVÁ, Sylvie. Písně.

BENDL, Karel. Cyklus Cigánské melodie.

EBEN, Petr. Písně z Těšínska.

DVOŘÁK, Antonín. Te Deum.

DVOŘÁK, Antonín. Biblické písně.

DVOŘÁK, Antonín. Cigánské melodie.

DVOŘÁK, Antonín. Moravské dvojzpěvy.

ORFF, Carl. Carmina burana.

ZEMLINSKY, Alexandr. Písně.

MAHLER, Gustav. Písně potulného tovaryše.

MAHLER, Gustav. Písně o mrtvých dětech.

MUSORGSKIJ, Modest Petrovič. Písně a tance smrti.

RAVEL, Maurice. Písně Dulciney.

SMETANA, Bedřich. Večerní písně.

SCHNEIDER TRNAVSKÝ, Mikuláš. Cyklus písní Zo srdca.

A jiné.

B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček, W. A. Mozart, J. Haydn, C. M. von Weber

G. Bizet, V. Blodek, A. Boito, J. Cikker, Z. Fibich, CH. Gounod, K. Kovařovic, I. Krejčí

J. Massenet, P. Mascagni, G. Puccini, G. Rossini, G. Verdi, R. Wagner aj.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro úspěšné ukončení tohoto předmětu je povinná minimální 70% účast v individuální výuce zpěvu.

Student je povinen v letním semestru dokončit přípravu na závěrečný absolventský koncert, který proběhne v rámci tohoto akademického roku.

Zápočet je udělen na základě nastudování požadovaného repertoáru, který student předvede na seminářích.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů