Tisk studijního plánu

Studijní plán Zpěv a operní režie (Mg) - Zpěv od 2022/23 – 2. ročník

Specializace: Zpěv
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Praxe v operním studiu
 
103POS0 Z 3 4T
Zpěv
 
103ZPEV9 Z 12 2CT 103ZPEV0 ZK 12 2CT
Minimální počet kreditů za semestr 12 15
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Organizace a struktura hudebního provozu
 
108OSHP3 Z 2 16PS 108OSHP4 ZK 3 16PS
Organizace operního provozu
 
110OP1 Z 2 2PT 110OP2 ZK 2 2PT
Příprava magisterské práce
 
103PMP Z 2 12SS
Seminář zpěvu a operní režie
 
103SZOR9 Z 3 2ST 103SZOR0 Z 3 2ST
Italský jazyk pro Zpěv
 
702IPZ8 Z 1 2ST 702IPZ9 ZK 2 2ST
Jevištní praxe
 
103JEPX9 Z 3 48CS 103JEPX0 Z 3 52CS
Koncertní praxe - zpěv
 
103KP4 Z 1
Sólová korepetice
 
103SK9 Z 2 1T 103SK0 Z 2 1T
Minimální počet kreditů za semestr 15 16
Volitelné předměty
Modulová výuka pro HAMU
Zpěv (Mg) - Volitelné předměty výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 31
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 -1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

⑤ Zpěv (Mg) - Volitelné předměty výběr [103ZORNZVV]

101ISH1,2-Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

④ Zpěv - pedagogické minimum [103ZPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Zpěv 7 (103ZPEV7) PZ Absolventským výkonem
Zpěv 8 (103ZPEV8) PZ Absolventským výkonem
Zpěv 9 (103ZPEV9) PZ Absolventským výkonem
Zpěv 10 (103ZPEV0) PZ Absolventským výkonem
Organizace a struktura hudebního provozu 1 (108OSHP1) ZT Teoretická ústní zkouška - Organizace a struktura hudebního provozu (S103TUZ)
Organizace a struktura hudebního provozu 2 (108OSHP2) ZT
Organizace a struktura hudebního provozu 3 (108OSHP3) ZT
Organizace a struktura hudebního provozu 4 (108OSHP4) ZT