Koncertní praxe - zpěv 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103KP4 Z 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Koncertní praxe posiluje fyzickou i psychickou odolnost při veřejném výkonu a zpětnou vazbu v podobě sebereflexe výkonu a kritických ohlasů z řad pedagogů i studentů. Tato praxe je nezbytná pro další profesionální činnost studenta, který si tak ověřuje nejen kvalitu své přípravy, ale i své psychické předpoklady pro veřejné vystupování. V tomto semestru musí student ještě s pomocí pedagoga připravit svůj koncert, který je zároveň koncertem absolventským.

Vedle interpretační a psychické přípravy pro veřejná vystoupení jsou studenti vedeni také k formování názorů a nabývání znalostí v oblasti dramaturgie koncertní činnosti. Studenti si v praxi ověřují působivost jednotlivých programových kombinací na průběh koncertního vystoupení a také odraz těchto kombinací na vnímání a reakci publika.

Náplň praxe vychází z dané úrovně jednotlivce pod dohledem pedagoga a ve spolupráci s korepetitorem.

Doporučená nebo povinná literatura

Výběr repertoáru je adekvátní technické způsobilosti studenta dle daného hlasového oboru.

Hodnoticí metody a kritéria

Ročníkové koncertní vystoupení.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů