Zpěv 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103ZPV2 zkouška 5 3 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 94 až 119 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Ivan KUSNJER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BÁRTA, Magdaléna HAJÓSSYOVÁ, Pavel HORÁČEK, Helena KAUPOVÁ, Maria KOBIELSKA, Ivan KUSNJER, Zuzana LÁSZLOOVÁ, Natalija MELNIK, Yvona VOTAVOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem je zdokonalování hudební paměti a zlepšování pěvecké techniky. Student musí zvládnout ve svém hlasovém oboru (soprán, mezzosoprán, alt, tenor, kontratenor, baryton, bas) rozdílný repertoár dle svého zaměření a technických schopností. Program výuky a výběr repertoáru se v tomto semestru řídí hlasovou a technickou vyspělostí studenta. Student rozvíjí své individuální pěvecké a technické dovednosti a pracuje na odstranění případných nedostatků. Student musí zvládnout pedagogem určená pěvecká díla. Dále pracuje na pěvecké a dechové technice, hlasové rezonanci a artikulaci. Zároveň se student během výuky seznámí se základním operním repertoárem, obsahem oper a jejich obsazením.

Tematické okruhy:

Písně, barokní árie, árie antiche i klasicistní repertoár

Výsledky učení

Student je seznámen s běžnými i specializovanými vokálními technikami. Ovládá na vokální techniky spojené s různými typy repertoáru. Student zvládne kvalitně pěvecky interpretovat písně a odpovídající árie podle svého hlasového oboru.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Doporučená literatura:

WARRACK, John – WEST, Ewan. Oxfordský slovník opery. Praha: Iris, Knižní klub 1998, ISBN 80-85893-14-2.

MARTIENSSENOVÁ, Franziska. Vzdělaný pěvec. Praha: KORA, 1994. ISBN 80-85644-04-5.

HOSTOMSKÁ, Anna a kol. Opera – Průvodce operní tvorbou. Praha: NS Svoboda, 2018, ISBN 978-80-205-0637-5.

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta. Uvedená literatura je studována bez ohledu na vydavatele.

Příklad repertoáru:

BENDL, Karel – Cigánské melodie

CALDARA, A. – Árie antiche

JANÁČEK, Leoš – Ukvalská lidová poesie v písních

SCHUMANN, Robert – Písně

Klavírní výtahy oper Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Karla Bendla, Zdeňka Fibicha, W. A. Mozarta, J. Haydna, C. M. von Webera aj.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro ukončení předmětu je povinná minimální 70% účast v individuální výuce zpěvu.

Ke zkoušce student nastuduje a předvede repertoár určený jeho pedagogem.

Musí student zvládnout písně, barokní árie, árie antiche a jednodušší klasicistní árie.

Je povinen absolvovat dvě vystoupení v rámci Semináře zpěvu.

Zkouška před komisí sestavenou vedoucím katedry.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů