Zpěv 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103ZPE3 zápočet 5 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 107 až 132 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ivan KUSNJER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BÁRTA, Vladimír DOLEŽAL, Magdaléna HAJÓSSYOVÁ, Pavel HORÁČEK, Helena KAUPOVÁ, Maria KOBIELSKA, Ivan KUSNJER, Zuzana LÁSZLOOVÁ, Natalija MELNIK, Yvona VOTAVOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem je zdokonalování hudební paměti a zlepšování pěvecké techniky. Student musí zvládnout ve svém hlasovém oboru (soprán, mezzosoprán, alt, tenor, kontratenor, baryton, bas) rozdílný repertoár dle svého zaměření a technických schopností. Program výuky a výběr repertoáru se řídí zlepšující se hlasovou a technickou vyspělostí. Student nacvičuje obtížnější písně a operní árie, které vybírá a určuje jeho pedagog. Rozvíjí dechovou techniku, rezonanci a správnou artikulaci. Zároveň se student během výuky seznámí se základním operním repertoárem, obsahem oper a jejich obsazením.

Tematické okruhy:

Obtížnější písně a nové árie romantických hudebních skladatelů

Výsledky učení

Student je seznámen s běžnými i specializovanými vokálními technikami. Ovládá na vokální techniky spojené s různými typy repertoáru. Zvládá zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené se studiem a veřejným provozováním hudby. Student zvládne kvalitně pěvecky interpretovat obtížnější písně a odpovídající árie podle svého hlasového oboru.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Doporučená literatura:

WARRACK, John – WEST, Ewan. Oxfordský slovník opery. Praha: Iris, Knižní klub 1998, ISBN 80-85893-14-2.

MARTIENSSENOVÁ, Franziska. Vzdělaný pěvec. Praha: KORA, 1994. ISBN 80-85644-04-5.

HOSTOMSKÁ, Anna a kol. Opera – Průvodce operní tvorbou. Praha: NS Svoboda, 2018, ISBN 978-80-205-0637-5.

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta. Uvedená literatura je studována bez ohledu na vydavatele.

Příklad repertoáru:

BACH, J. S. – Vánoční oratorium

SCHUBERT, F. – Písně

WOLF, Hugo – Písně

SLUKA, Luboš – Písně renesanční, Květomluva aj.

Klavírní výtahy operních autorů:

W. A. Mozart, R. Strauss, V. Blodek, G. Rossini, G. Donizetti

Hodnoticí metody a kritéria

Pro úspěšné ukončení je povinná minimální 70% účast v individuální výuce zpěvu.

Atestace je udělena na základě nastudování požadovaného repertoáru.

Je povinen absolvovat dvě vystoupení v rámci Semináře zpěvu.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů