Zpěv 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103ZPE3 Z 5 2CT česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student zvládne kvalitně pěvecky interpretovat jednodušší písně a odpovídající árie podle svého hlasového oboru.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem studia je zdokonalování hudební paměti a zlepšování pěvecké techniky.

Student musí zvládnout podle svého hlasového oboru (soprán, mezzosoprán, alt, tenor, baryton, bas) rozdílný repertoár dle svého zaměření a technických schopností.

Tematické okruhy:

Výuka v tomto semestru se řídí zlepšující se hlasovou a technickou vyspělostí.

Student nacvičuje obtížnější písně a operní árie, které vybírá a určuje jeho pedagog.

Program výuky a výběr repertoáru se řídí technickou a hlasovou vyspělostí studenta.

Student musí zvládnout pedagogem určená pěvecká díla.

S pedagogem rozvíjí dechovou techniku, rezonanci a správnou artikulaci.

Během tohoto semestru se student seznamuje s těžšími písněmi a s novými áriemi romantických hudebních skladatelů.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

MARTIENSSENOVÁ, Franziska. Vědomé zpívání. Praha: SPN, 1987.

PAŘÍK, Antonín Ferdinand. Pěvecké metody a falzetový výcvik. Praha: SNKLHU, 1960.

VÁLKOVÁ, Libuše. Hlas individuality. Praha: AMU, 2017, ISBN 978-80-7331-087-5.

ZELENKOVÁ, Dagmar. Pedagogické aspekty interpretace barokní opery. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. ISBN 978-80-7414-186-7.

Notové party

JANÁČEK, Leoš. Moravská lidová poesie v písních.

MARTINŮ, Bohuslav. Písničky na jednu stránku.

MARTINŮ, Bohuslav. Písničky na dvě stránky.

NEZVAL, Vítězslav. Slovenské spevy.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro úspěšné ukončení je povinná minimální 70% účast v individuální výuce zpěvu.

Atestace je udělena na základě nastudování požadovaného repertoáru.

Je povinen absolvovat dvě vystoupení v rámci koncertní praxe.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů