Ansámblový a sborový zpěv 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
103ASZP1 zápočet 3 4 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 39 až 54 hodin domácí příprava

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem je zdokonalování hudební paměti, sluchové a rytmické představy a orientace v hudebním zápisu operních ansámblů a recitativů v renesančních, barokních a klasicistních skladbách. Studenti se zdokonalí ve vnímání vlastní pěvecké linky jako součásti celku, v práci s dechem a s intenzitou hlasového projevu v rámci celku, ve vnímání symbiózy slova a hudby. Naučí se zvládnout problematiku „sborového dýchání“.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student se lépe orientuje v hudebním zápisu, zvládá zpěvu z listu jednoduchých motivů, ovládl interpretaci operního duetu a tercetu. Dokáže číst jednoduché vícehlasy z listu, orientovat se v melodicko-harmonické struktuře skladeb daného repertoáru.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Příklad repertoáru – klavírních výtahů ke studiu těchto děl:

SMETANA, Bedřich. Prodaná nevěsta

MOZART, Wolfgang Amadeus. Figarova svatba

Dále gregoriánský chorál, zpěvy českých utrakvistů (jedno až čtyřhlasá moteta), autorizované úpravy lidových písní (Lukáš, Eben, Hurník).

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím, na základě individuálních potřeb studentů, v průběhu semestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Student prokáže pohotovou orientaci v hudebním zápisu, zvládnutí zpěvu z listu jednodušších hudebních motivů, nastudování jednoho operního duetu, tercetu (dle aktuálního rozložení hlasových oborů ve studijní skupině). Student prokáže schopnost čtení jednoduchých vícehlasů z listu, orientace v melodicko-harmonické struktuře skladby a bezpečné zvládnutí studovaného repertoáru.

Požadována 70% docházka.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů