Seminář zpěvu a operní režie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103SZOR2 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Seminář Zpěvu a Operní režie je hromadným předmětem, kterého se účastní posluchači všech ročníků katedry ZOR. V tomto kolektivním předmětu studenti musí postupně prezentovat výkony svého hlavního předmětu před přítomnými pedagogy a ostatními studenty.

Cílem výuky těchto seminářů je příprava na veřejná vystoupení před publikem – na vlastní školní koncerty nebo školní představení, která jsou pak povinná v dalších semestrech.

Vytváří se zde prostor pro prezentaci interpretačních a tvůrčích názorů ve společné diskuzi mezi pedagogy a studenty.

Kolektivní způsob výuky přispívá k osobnímu rozvoji individuálního uměleckého talentu.

Tematické okruhy:

Návštěvy koncertů.

Návštěvy operních představení.

Účast na koncertech spolužáků.

Účast na mistrovských kurzech.

Výsledky učení

Student je veden k individuální a samostatné práci, je schopen diskuze na téma interpretace, je posílen jeho tvůrčí názor. Má prohloubené znalosti o přednesu díla jako takového. Je připraven na veřejná vystoupení před publikem.

Předpoklady a další požadavky

není

Literatura

Literatura a studijní pomůcky (písně, árie či celé opery) jsou vybrány po konzultaci s pedagogem s přihlédnutím k individuálním potřebám studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro udělení atestace student prezentuje své výkony před kolegiem katedry a spolužáky, povinná podmínka 70% účasti za semestr. Posluchači Operní režie prezentují režii představení, které zhlédli, či sami zpracovávají. Minimálně jedna aktivní účast (vystoupení) za semestr.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů