Jevištní řeč 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103JER6 zápočet 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíle výuky:

Studenti se během seminářů učí psychofyzickým cvičením, aby uvolnili celkové napětí mluvidel a procvičili je. Po celou dobu studia jsou jim podávány informace o principech procvičování a správné mluvy tak, aby došlo k jejich plnému pochopení. Pracují na dramatických dialozích, které jsou základem dramatu.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student je schopen prakticky na textech předvést svou schopnost ovládat mluvní hlas, čistě artikulovat, pracovat s rezonancemi, směrováním hlasu a prostorem. Dokáže spolupracovat s partnerem na jevišti, originálně řešit dramatické mluvní jednání. Jeho mluvní projev je kultivovaný, mluvní a zpěvní hlas jsou v harmonii, výraz je bohatý, vědomě jedná slovem.je schopen přečíst z dramatického textu zázemí postavy a motivace jejího jednání, prokazuje samostatnost a kreativitu při práci s textem.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

HŮRKOVÁ, Jiřina a Hana MAKOVIČKOVÁ. Základy jevištní mluvy (2. díl). Praha: SPN, 1986.

LUKAVSKÝ, Radovan. Kultura mluveného slova. Praha: Akademie múzických umění, 2000. ISBN 80-85883-61-9.

LUKAVSKÝ, Radovan. Stanislavského metoda herecké práce. SPN, 1978.

MAKOVIČKOVÁ, Hana. Rozpravy o mluvení (2. díl). Praha: SPN, 1984.

Umělecká literatura:

MRŠTÍK, Alois a Vilém MRŠTÍK. Maryša. Artur, 2004. ISBN 80-86246-44-6.

PREISSOVÁ, Gabriela. Její pastorkyňa. Ottovo nakladatelství, 1926.

SHAKESPEARE, William. Sen noci svatojánské. Dilia, 1994. ISBN 80-203-0379-0.

SHAKESPEARE, William. Večer tříkrálový. Levné knihy, 2005. ISBN 80-7309-191-7.

SHAKESPEARE, William. Zkrocení zlé ženy. Atlantis, 2011. ISBN 978-80-7108-322-1.

Pomůcky: malé míčky, švihadla, korkové špunty, brčka, lahve s vodou, guma, dřevěná židle

Hodnoticí metody a kritéria

K získání kreditu je nutná 80% účast studenta v hodinách a jeho aktivní spolupráce, plnění průběžných úkolů.

Při pohovoru prokáže ucelené znalosti oboru, praktických postupů při práci s dramatickým textem.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů