Jevištní pohyb 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103JP4 Z 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student ovládá práci s maskou i stylizaci pohybu zvláště v komických situacích. Je schopen ztvárnit zadané typy commedie dell‘arte, improvizovat divadelně pohybovou situaci.

Umí bezprostředně jednat a pohybovat se a využít pohybového materiálu z tréninku.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Studenti si osvojují základní fyzické předpoklady s důrazem na správné držení těla, fyzickou zdatnost, kondici a přirozenou koordinaci pohybu v prostoru s hudební předlohou /textem, zpěvem/ a psychosomatické dovednosti pro profesionální vystupování. Získají suverénní držení těla, rytmické a prostorové cítění, zvládají nezbytné dechové techniky a dynamiku a dílčí frázování pohybu /v propojení s danou hudební předlohou, textem a žánrem/tak, aby docílili sebejisté jevištní prezence. Předmět vede ke správným pracovním návykům a k osvojení zásad profesní etiky.

Tematické okruhy:

tréninková část hodiny:

dílčí období a taneční styly:

Forma výuky je praktická, skládá se z tréninků různých pohybových a tanečních technik a stylů.

Každé téma je doplněno seminářem teorie, videoukázkami, představeními.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

BROCKETT, Oscar. Dějiny divadla. Rybka Publishers, 2019. ISBN 978-80-87950-66-1.

CAPKO, Stefan. Zjevení masky. Praha: Akademie múzických umění, 2019. ISBN 978-80-7331-496-5.

KRATOCHVÍL, Karel. Ze světa komedie dell’arte. Panorama, 1987.

Odborná literatura ke klíčovým tématům z dějin tance a baletu, přímo související s vývojem hudby a opery.

Studijní materiály dostupné ve videotéce Nadace Jiřího Kyliána, v knihovně HAMU.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka 75 %, aktivita ve výuce, plnění zadaných úkolů

Poznámka

Text v přípravě.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů