Ansámblový a sborový zpěv 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
103ASZP2 zápočet 3 4 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 39 až 54 hodin domácí příprava

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem je zdokonalování hudební paměti, sluchové a rytmické představy a orientace v hudebním zápisu operních ansámblů a recitativů v renesančních, barokních a klasicistních skladbách. Studenti se zdokonalí ve vnímání vlastní pěvecké linky jako součásti celku, v práci s dechem a s intenzitou hlasového projevu v rámci celku, ve vnímání symbiózy slova a hudby. Naučí se zvládnout problematiku „sborového dýchání“.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student se lépe orientuje v hudebním zápisu, zvládá zpěvu z listu jednoduchých motivů, ovládl interpretaci operního duetu a tercetu. Dokáže číst náročnější vícehlasy z listu, orientovat se v melodicko-harmonické struktuře skladeb daného repertoáru.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Příklad repertoáru – klavírních výtahů ke studiu těchto děl:

BLODEK, Vilém. V studni

MOZART, Wolfgang Amadeus. Kouzelná flétna

Dále vokální skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Mendelssohna -Bartholdyho, B. Martinů, A. Coplanda.

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím, na základě individuálních potřeb studentů, v průběhu semestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro získání atestace je hodnoceno, zda student soustavně pracuje na zdokonalování svých dovedností, orientuje se pohotově v hudebním zápisu, připravuje závěrečný skupinový projekt (ročníkový koncert). Student prokáže schopnost čtení náročnějších vícehlasů z listu, orientace v melodicko-harmonické struktuře skladby a bezpečné zvládnutí studovaného repertoáru.

Požadována 70% docházka.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů