Zpěv 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103ZPV1 zápočet 5 3 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 98 až 123 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin BÁRTA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BÁRTA, Vladimír DOLEŽAL, Magdaléna HAJÓSSYOVÁ, Pavel HORÁČEK, Helena KAUPOVÁ, Maria KOBIELSKA, Ivan KUSNJER, Zuzana LÁSZLOOVÁ, Natalija MELNIK, Yvona VOTAVOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem je zdokonalování hudební paměti a zlepšování pěvecké techniky. Student musí zvládnout ve svém hlasovém oboru (soprán, mezzosoprán, alt, tenor, kontratenor, baryton, bas) rozdílný repertoár dle svého zaměření a technických schopností. Program výuky a výběr repertoáru se řídí technickou a hlasovou vyspělostí studenta 1. ročníku. Podle ní pedagog stanoví, jakým způsobem bude výuka probíhat. Student musí zvládnout pedagogem určená pěvecká díla. S pedagogem rozvíjí dechovou techniku, rezonanci a správnou artikulaci. Zároveň se student během výuky seznámí se základním operním repertoárem, obsahem oper a jejich obsazením.

Tematické okruhy:

Jednodušší písně a árie antiche

Výsledky učení

Student je seznámen s běžnými i specializovanými vokálními technikami. Ovládá na vokální techniky spojené s různými typy repertoáru. Student zvládne kvalitně pěvecky interpretovat jednodušší písně a odpovídající árie podle svého hlasového oboru.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Doporučená literatura:

WARRACK, John – WEST, Ewan. Oxfordský slovník opery. Praha: Iris, Knižní klub 1998, ISBN 80-85893-14-2.

MARTIENSSENOVÁ, Franziska. Vzdělaný pěvec. Praha: KORA, 1994. ISBN 80-85644-04-5.

HOSTOMSKÁ, Anna a kol. Opera – Průvodce operní tvorbou. Praha: NS Svoboda, 2018, ISBN 978-80-205-0637-5.

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta. Uvedená literatura je studována bez ohledu na vydavatele.

Příklad repertoáru:

JANÁČEK, Leoš – Moravská lidová poesie v písních

MARTINŮ, Bohuslav – Písničky na jednu stránku

MARTINŮ, Bohuslav – Písničky na dvě stránky

NOVÁK, Vítězslav – Slovenské spevy

Klavírní výtahy oper Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka aj.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro úspěšné ukončení je povinná minimální 70% účast v individuální výuce zpěvu.

Atestace je udělena na základě nastudování požadovaného repertoáru. Student je povinen absolvovat minimálně jedno vystoupení v rámci Semináře zpěvu.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů