Jevištní řeč 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103JER1 zápočet 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zdeňka SAJFERTOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je vyčištění a zlepšení artikulační a komunikační dovednosti, zlepšení dechové techniky a osvojení si posazení mluvního hlasu, které umožní používat hlas správně, aby vydržel zátěž hlasového profesionála a vyhověl požadavkům velkých divadel i běžného života. Během studia se posluchač seznámí s řadou technických cvičení, která by mu měla pomáhat po celý profesní život. Texty, které jsou používány ve výuce, jsou zaměřeny na zvládnutí jednotlivých dovedností – od říkanek, pohádek, prózy, poezie až k Sonetům Williama Shakespeara, dialogům světové klasiky.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Výsledkem studia je foneticky čistý mluvní projev, hlas volný a znělý, slovní jednání cílené, celkový mluvní projev harmonický a uvolněný.

Nutno poznamenat, že výuka nutně přihlíží k individuálním dispozicím studentů, ovšem nemůže suplovat výuku českého jazyka.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

EISNER, Pavel. Čeština poslechem i poklepem. Praha; Voznice: Leda, Rozmluvy, 2013. ISBN 978-80-7335-320-9; 978-80-87440-57-5.

HAVRÁNEK, Bohuslav – JEDLIČKA, Alois. Stručná mluvnice česká. Praha: Fortuna, 2002. ISBN 80-7168-555-0.

HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Antická jména. Jak je číst a skloňovat. Praha: Akademie múzických umění, 2005. ISBN 80-7331-044-9.

HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. O přesvědčivosti uměleckého přednesu : zákonitosti výstavby mluveného projevu. Praha: 1979. 60 s.

HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Tvar slova v přednesu. Prostějov: Ipos Artama, 1995. 57 s. ISBN 80-7068-093-8.

HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina a Hana MAKOVIČKOVÁ. Základy jevištní mluvy: učebnice pro 1. roč. konzervatoří. Praha: SPN, 1984. Učebnice pro střední školy (Státní pedagogické nakladatelství).

HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina a Hana MAKOVIČKOVÁ. Základy jevištní mluvy 2: Učebnice pro 2. a 3. roč. konzervatoří. Praha: SPN, 1986. Učebnice pro střední školy (Státní pedagogické nakladatelství).

LUKAVSKÝ, Radovan. Kultura mluveného slova. Praha: Akademie múzických umění, 2000. ISBN 80-85883-61-9.

LUKAVSKÝ, Radovan. Stanislavského metoda herecké práce: učebnice pro předmět herecká výchova na konzervatořích, studijní obor herectví. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. Učebnice pro střední školy.

Umělecká literatura: např.

FRYNTA, Emanuel. Písničky bez muziky. Praha: Argo, 2010. ISBN 978-80-257-0330-4.

MACOUREK, Miloš. Živočichopis. Praha: Euromedia Group – Knižní klub, 2007. ISBN 978-80-242-1939-4.

Díla V. Vančury, W. Shakespeara ad.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen pedagogem na základě minimálně 80% účasti na hodinách a praktického předvedení (přednes zadaného textu) zvládnutí dechové, hlasové a artikulační techniky s ohledem na individuální dispozice studenta.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost LIC-0058
Via Musica

(Lichenštejnský palác)
SAJFERTOVÁ Z.
10:00–11:30
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:00–11:30 Zdeňka SAJFERTOVÁ Via Musica
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů