Tisk studijního plánu

Studijní plán Dirigování (Bc) od 2022/2023

Studijní program: Dirigování
Katedra dirigování
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
102DIO* Dirigování orchestru
Z-4-13CS
ZK-4-13CS
Z-5-13CS
Z-6-13CS
19
102DIS* Dirigování sboru
Z-4-13CS
ZK-4-13CS
8
102SD* Seminář dirigování
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
8
102SDI* Seminář dirigování
Z-2-2ST
Z-2-2ST
4
102SORE* Studium operního repertoáru
Z-3-1CT
ZK-3-1CT
Z-3-1CT
ZK-3-1CT
Z-3-1CT
ZK-4-1CT
19
102STOR* Studium orchestrálního repertoáru
Z-3-1CT
ZK-3-1CT
Z-3-1CT
ZK-3-1CT
Z-3-1CT
ZK-4-1CT
19
102SSBR* Studium sborového repertoáru
Z-3-1CT
ZK-3-1CT
Z-3-1CT
ZK-3-1CT
12
Minimální počet kreditů 89
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
108DHB* Dějiny hudby
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
15
102HV* Hlasová výchova
Z-1-1CT
Z-1-1CT
Z-1-1CT
Z-1-1CT
4
102HRP* Hra partitur
Z-2-1CT
ZK-2-1CT
Z-2-1CT
ZK-2-1CT
8
108HUES* Hudební estetika
Z-2-1PT+1ST
ZK-2-1PT+1ST
4
101IPPD* Instrumentace pro program Dirigování
Z-2-1PT+1CT
ZK-2-1PT+1CT
Z-2-1PT+1CT
ZK-2-1PT+1CT
8
102MT* Manuální technika
Z-1-1CT
Z-1-1CT
2
102OL* Operní literatura
Z-1-1PT
Z-1-1PT
2
102OPKO* Operní výstupy, korepetice
Z-4-2CT
ZK-5-2CT
9
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce
Z-1-1PT
1
102SAHK* Sluchová analýza a hra klavírních výtahů
Z-1-1CT
ZK-1-1CT
Z-1-1CT
ZK-1-1CT
4
102OKR* Studium oratorního a kantátového repertoáru
Z-2-1PT
Z-2-1PT
4
102TDS* Teorie dirigování sboru
Z-1-1PT
Z-1-1PT
2
102TDO* Teorie dirigování symfonického orchestru
Z-1-1PT
Z-1-1PT
Z-1-1PT
Z-1-1PT
4
186TS* Teorie skladby
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
8
Minimální počet kreditů 81
Povinně volitelné předměty
102DIRBCPVPV Dirigování (Bc) - povinně volitelné předměty B - povinný výběr pro 1. ročník V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
102DIRBCPVTZ Dirigování (Bc) - Povinně volitelné předměty B - teoretický základ pro 3. ročník V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
Minimální počet kreditů 4
Volitelné předměty
102DIVVM Dirigování - management
0
102DIPM Dirigování - pedagogické minimum
0
102DIVVB Dirigování (Bc) volitelné předměty
0
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 174
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 6
Celkový počet kreditů 180
③ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

② Dirigování - pedagogické minimum [102DIPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

① Dirigování (Bc) - povinně volitelné předměty B - povinný výběr pro 1. ročník [102DIRBCPVPV]

student volí z této skupiny v 1. ročníku

② Dirigování (Bc) - Povinně volitelné předměty B - teoretický základ pro 3. ročník [102DIRBCPVTZ]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

④ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Seminář dirigování 2 (102SD2) PZ Absolventským výkonem
Seminář dirigování 5 (102SD5) PZ Absolventským výkonem
Seminář dirigování 6 (102SD6) PZ Absolventským výkonem
Seminář dirigování 1 (102SD1) PZ Absolventským výkonem
Seminář dirigování 3 (102SDI3) PZ Absolventským výkonem
Seminář dirigování 4 (102SDI4) PZ Absolventským výkonem
Dirigování sboru 1 (102DIS1) PZ Absolventským výkonem
Dirigování sboru 2 (102DIS2) PZ Absolventským výkonem
Dirigování orchestru 1 (102DIO1) PZ Absolventským výkonem
Dirigování orchestru 2 (102DIO2) PZ Absolventským výkonem
Dirigování orchestru 3 (102DIO3) PZ Absolventským výkonem
Dirigování orchestru 4 (102DIO4) PZ Absolventským výkonem
Operní literatura 1 (102OL1) ZT Teorie dirigování (S102TDI)
Operní literatura 2 (102OL2) ZT
Studium operního repertoáru 1 (102SORE1) PZ
Studium operního repertoáru 2 (102SORE2) PZ
Studium operního repertoáru 3 (102SORE3) PZ
Studium operního repertoáru 4 (102SORE4) PZ
Studium operního repertoáru 5 (102SORE5) PZ
Studium operního repertoáru 6 (102SORE6) PZ
Studium orchestrálního repertoáru 1 (102STOR1) PZ
Studium orchestrálního repertoáru 2 (102STOR2) PZ
Studium orchestrálního repertoáru 3 (102STOR3) PZ
Studium orchestrálního repertoáru 4 (102STOR4) PZ
Studium orchestrálního repertoáru 5 (102STOR5) PZ
Studium orchestrálního repertoáru 6 (102STOR6) PZ
Studium sborového repertoáru 1 (102SSBR1) PZ
Studium sborového repertoáru 2 (102SSBR2) PZ
Studium sborového repertoáru 3 (102SSBR3) PZ
Studium sborového repertoáru 4 (102SSBR4) PZ
Teorie dirigování sboru 1 (102TDS1) ZT
Teorie dirigování sboru 2 (102TDS2) ZT
Teorie dirigování symfonického orchestru 1 (102TDO1) ZT
Teorie dirigování symfonického orchestru 2 (102TDO2) ZT
Teorie dirigování symfonického orchestru 3 (102TDO3) ZT
Teorie dirigování symfonického orchestru 4 (102TDO4) ZT