Teorie skladby 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186TS1 zápočet 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Miroslav PUDLÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miroslav PUDLÁK

Obsah

Cíl výuky:

Přednáška a seminář jsou zaměřeny na základní otázky melodiky z hlediska praktických i teoretických požadavků na znalosti studentů studijních oborů skladba, dirigování, hudební teorie a hudební režie. Cílem studia je poznat a aplikovat hudebně teoretické aspekty oblasti melodiky a homofonie do umělecké práce (kompoziční i interpretační) i práce vědecké. Zvláštní pozornost je věnována vztahům tzv. paradigmatu a syntagmatu v oblasti melodických útvarů a systémům organizace vztahů tónových výšek.

Tematické okruhy:

1.úloha hudebně teoretických předmětů pro praxi, hudební teorie a hudební estetika

2.základní pojmy z oblasti organizace tónového materiálu (tonalita, modalita, atonalita, bitonalita, polytonalita apod.)

3.Janečkova Melodika, členění melodií

4.melodie svébytná a vázaná a uplatnění obou druhů v praxi

5.další členící hlediska (podle tónového materiálu, melodické křivky, podle stavebné funkce atd.)

6.melodie harmonicky podmíněná a nepodmíněná, latentní harmonie, úvod do imaginárních tónů

7.imaginární tóny harmonické a tonální a jejich vliv na oblast melodiky

8.kinetická stránka melodie

9.stavba melodie – identifikace melodických článků ve skladbě

10.řazení melodických článků

11.aplikace poznatků z melodiky do interpretační, skladatelské a vědecké oblasti - seminář

Výsledky učení

Student zná hudebně teoretické aspekty oblasti melodiky a homofonie a aplikuje je do umělecké práce (kompoziční i interpretační) i práce vědecké. Rozumí vztahům tzv. paradigmatu a syntagmatu v oblasti melodických útvarů a systémům organizace vztahů tónových výšek.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

FUKAČ, Jiří a Ivan POLEDŇÁK. Úvod do studia hudební vědy. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. 146 s. ISBN 80-706-7496-2.

IŠTVÁN, Miroslav. Jednohlas v soudobé hudbě. 1. Brno: JAMU, 1989.

JANEČEK, Karel. Melodika. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956. 202 s.

JANEČEK, Karel. Základy moderní harmonie. Praha: Československá akademie věd, 1965.

Doporučená literatura:

BUZZI, Mario. Tónové systémy. 1. Brno: JAMU, 2014. ISBN 978-80-7460-058-6.

Hudební věda: historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj. Díl 3, Disciplíny hudební vědy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 653-1036 s.

ŠTĚDROŇ, Miloš. Základy polymelodiky (12 analýz). Brno: Masarykova univerzita, 1992. ISBN 80-210-0445-2.

TICHÝ, Vladimír, Jaromír HAVLÍK, Tomáš KREJČA a Petr ZVĚŘINA. (A)tonalita. V Praze: NAMU, 2015. ISBN 978-80-7331-374-6.

TICHÝ, Vladimír. Modalita. Živá hudba VIII. Praha: SPN, 1983, 117-192.

TICHÝ, Vladimír. Harmonicky myslet a slyšet. 2.oprav. a rozš. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2011. Hudební pedagogika. ISBN 978-80-7331-199-5.

TICHÝ, Vladimír. Úvod do studia hudební kinetiky: (k systematice hudebního rytmu, metra a tempa). Praha: Akademie múzických umění, hudební fakulta, 1992. ISBN 80-85467-07-0.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje aktivní a kompetentní účast v diskusi o probrané látce na závěr semestru.

Minimální požadovaná docházka 90 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
PUDLÁK M.
11:10–12:40
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 11:10–12:40 Miroslav PUDLÁK Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů