Tisk studijního plánu

Studijní plán Hudební teorie (Bc) - od 2021/22

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
186AHTE* Analýza hudebně teoretického textu
Z-3-1ST
ZK-3-1ST
Z-3-1ST
ZK-3-1ST
Z-3-1ST
ZK-3-1ST
18
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
108DHN Dějiny hudby po roce 1950
ZK-2-2PT
2
186DSS* Dějiny skladebných stylů a druhů
Z-1-2PT
ZK-1-2PT
2
186ETM* Etnomuzikologie
Z-1-1PT+1ST
Z-1-1PT+1ST
ZK-1-1PT+1ST
3
108HPI* Historicky poučená interpretace
Z-1-1PT+1ST
ZK-1-1PT+1ST
2
186HUAS* Hudba a slovo
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
4
108HD* Hudební dramaturgie
Z-1-1PT+1ST
ZK-1-1PT+1ST
2
108HUES* Hudební estetika
Z-2-1PT+1ST
ZK-2-1PT+1ST
4
186HTSP* Hudební teorie - specializovaná problematika
Z-3-1ST
ZK-3-1ST
Z-3-1ST
ZK-3-1ST
Z-3-1ST
ZK-3-1ST
18
101NS Notografický seminář
Z-1-1ST
1
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce
Z-1-1PT
1
186SHTE* Seminář hudební teorie
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-3-2ST
13
186STS* Studium skladeb
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
12
101ZNO Základy notografie
Z-1-2CT
1
108CSH* Česká hudba 1918-1989
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
4
108DHB* Dějiny hudby
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
15
186HTSY* Hudební teorie - systematika
Z-5-2PT
ZK-5-2PT
Z-7-2PT
ZK-7-2PT
Z-10-2PT
Z-12-2PT
46
186TS* Teorie skladby
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
8
Minimální počet kreditů 162
Povinně volitelné předměty
186HTPVJ Hudební teorie (Bc) - Druhý cizí jazyk V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
6
186HTPV Hudební teorie (Bc) - povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 7 kreditů
7
Minimální počet kreditů 13
Volitelné předměty
186HTVV Volitelné předměty pro obor Hudební teorie (Bc) - výběr V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů
5
703PRV Pohybová a relaxační výchova - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 5
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
① Hudební teorie (Bc) - Druhý cizí jazyk [186HTPVJ]

Studenti si zvolí jeden jazyk, který musí absolvovat všechny čtyři semestry (2. a 3. ročník), každý rok na jiné jazykové úrovni.

① Pohybová a relaxační výchova - výběr [703PRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

② Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Hudební teorie - systematika 1 (186HTSY1) PZ Hudební teorie (S186HT)
Hudební teorie - systematika 2 (186HTSY2) PZ
Hudební teorie - systematika 3 (186HTSY3) PZ
Hudební teorie - systematika 4 (186HTSY4) PZ
Hudební teorie - systematika 5 (186HTSY5) PZ
Hudební teorie - systematika 6 (186HTSY6) PZ
Teorie skladby 1 (186TS1) ZT
Teorie skladby 2 (186TS2) ZT
Teorie skladby 3 (186TS3) ZT
Teorie skladby 4 (186TS4) ZT
Česká hudba 1918-1989 1 (108CSH1) ZT Dějiny hudby (S186DH)
Česká hudba 1918-1989 2 (108CSH2) ZT
Dějiny hudby 1 (108DHB1) ZT
Dějiny hudby 2 (108DHB2) ZT
Dějiny hudby 3 (108DHB3) ZT
Dějiny hudby 4 (108DHB4) ZT
Dějiny hudby 5 (108DHB5) ZT