Tisk studijního plánu

Studijní plán Hudební teorie (Bc) - od 2022/23

Studijní obor: neurčen
Katedra hudební teorie
Studijní program: Hudební teorie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
186TS* Teorie skladby
Z-2-1PT + 1ST
ZK-2-1PT + 1ST
Z-2-1PT + 1ST
ZK-2-1PT + 1ST
8
Minimální počet kreditů 8
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
186DSS* Dějiny skladebných stylů a druhů
Z-1-2PT
ZK-1-2PT
2
186ETM* Etnomuzikologie
Z-1-2PT
Z-1-2PT
ZK-1-2PT
3
108HPI* Historicky poučená interpretace
Z-1-1+1/T
ZK-1-1+1/T
2
108HD* Hudební dramaturgie
Z-1-1+1/T
ZK-1-1+1/T
2
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce
Z-1-1PT
1
186STS* Studium skladeb
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
12
Minimální počet kreditů 28
Povinně volitelné předměty
108DHN Dějiny hudby po roce 1950 2
703PKH Přípravný kurz
Z-1-4/D
1
100STUDIO Studio N 1
Minimální počet kreditů 4
Volitelné předměty
186HTVV Volitelné předměty pro obor Hudební teorie (Bc) - výběr V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů
5
703PRV Pohybová a relaxační výchova - výběr
0
703TV Tělesná výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 5
Počet předepsaných kreditů celkem 45
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 135
Celkový počet kreditů 180
Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Hudba a slovo 1 (186HUAS1) PZ Hudební teorie (S186HT)
Hudba a slovo 2 (186HUAS2) PZ
Hudba a slovo 3 (186HUAS3) PZ
Hudba a slovo 4 (186HUAS4) PZ
Hudba a slovo 5 (186HUAS5) PZ
Hudba a slovo 6 (186HUAS6) PZ
Hudební teorie - systematika 1 (186HTSY1) PZ
Hudební teorie - systematika 2 (186HTSY2) PZ
Hudební teorie - systematika 3 (186HTSY3) PZ
Hudební teorie - systematika 4 (186HTSY4) PZ
Hudební teorie - systematika 5 (186HTSY5) PZ
Hudební teorie - systematika 6 (186HTSY6) PZ
Teorie skladby 1 (186TS1) ZT
Teorie skladby 2 (186TS2) ZT
Teorie skladby 3 (186TS3) ZT
Teorie skladby 4 (186TS4) ZT
Česká hudba 1918-1989 1 (108CSH1) ZT Dějiny hudby (S186DH)
Česká hudba 1918-1989 2 (108CSH2) ZT
Dějiny hudby 1 (108DHB1) ZT
Dějiny hudby 2 (108DHB2) ZT
Dějiny hudby 3 (108DHB3) ZT
Dějiny hudby 4 (108DHB4) ZT
Dějiny hudby 5 (108DHB5) ZT