Historicky poučená interpretace 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108HPI1 Z 1 1+1/T česky zimní

Garant předmětu

Lukáš MATOUŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš MATOUŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Práce v semináři:

Forma studia

Studenti jsou seznamování se základy hudebních forem ars nova, s problematikou perfektního a imperfektního (dvojného a trojného) dělení notových hodnot, s problematikou určení tempa, interpretační praxí provozování textovaných a netextovaných hlasů. Všechny přednášené problémy jsou dokládány jak notovými materiály, tak porovnáním nahrávek poučených interpretů.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné prerekvizity a korekvizity nutné pro absolvování tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Obsah přednášek:

Doporučená nebo povinná literatura

Obecné o středověké hudbě:

HOPPIN, Richard H.: Medieval Music, London 1978

Detailněji o některých aspektech středověké hudby:

ČERNÝ, Jaromír: Proměny rytmiky a metriky ve středověké a renesanční hudbě, in: Čas v hudbě, sborník, SČSKU, Praha 1984, s. 14 - 24

Notové edice (obecné):

ČERNÝ, Jaromír (ed): Historická antologie hudby v českých zemích (do ca 1530), KLP (Koniasch Latin Press), Praha 2005, ISBN 80-86791-11-4

DAVISON, T. Archibald T. and APPEL, Willi: Historical Anthology of Music, Harvard University Press, Cambridge, Massachutsetts 1966

MARROCCO, W. Thomas and SANDON, Nicholas (ed.): Medieval Music, The Oxford Anthology of Music, Oxford University Press 1977

LUDWIG, Friedrich (ed): Guillaume de Machaut, Musikalische Werke (Band I ? III), VEB Breitkopf & Härtel, Leipzig (toto vydání doporučuji mnohem více, než pozdější vydání Schradeho, které je v mnohém méně přesné)

WOLF, Johannes ? (ed.): Der Squarcialupi Codex Pal. 87, Der Biblioteca Medicea Laurenziana zu Florenz, Lippstadt 1955

APEL, Willi (ed): French Secular Music of the Late Fourteenth Century, Medieval Academy of America, Cambridge, Massachutsetts 1950

PLAMENAC, Dragan (ed): Keyboard Music of the Late Middle Ages in Codex Faenza 117, Americn Institute of Musicology 1972

O interpretaci středověké hudby:

LEECH-WILKINSON, Daniel: Articulation Ars Subtilior Songs, in: Early Music, Vol. 31, No. 1, February 2003, str. 6 ?19

STONE, Anne: Self-reflexieve songs and their readers in the late 14th century, in: Early Music, Vol. 31, No. 2, April 2003, str. 180 ? 195, in: Early Music, Vol. 31, No. 2, April 2003, str. 180 ? 195

GREIG Donald: Ars Subtilior repertory as performance palimpsest

Early Music 2003 XXXI: 196 ? 209

GULLO Salvatore: Das Tempo in der Musik des XIII. und XIV. Jahrhunderts (odborná publikace, určený spíše badatelsky zaměřeným zájemcům)

McGEE, Timothy J.: Medieal and Renaissance Music, A Performer?s Guide, Scolar Press, UK 1990 ? (toto vřele NEDOPORUČUJI!!!!, je to na mnoha místech pouhá fanatsie)

O notaci středověké hudby (toto je spíš pro odborné badatele, ale pro informaci je zajímavé se do toho podívat):

APEL, Willi: Die Notation der Polyphonen Musik 900 ? 1600, VEB Breitkopf & Härtel, Leipzig 1970 (německý překlad původní anglické verze. The Notation of Polyphonic Music 900 ? 1600)

MUŽÍK, František: Úvod do kritiky hudebního zápisu, Universita Karlova, Praha 1961

Různé časopisecké práce lze najít v:

Miscellanea musicologica, sborníky prací katedry hudební vědy FF UK

Early Music, čtvrtletník, vydává Oxford University Press

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity studenta a na znalostech získaných v průběhu přednášek.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 2026
Učebna 2026 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
MATOUŠEK L.
08:40–10:10
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 08:40–10:10 Lukáš MATOUŠEK Učebna 2026 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů