Tisk studijního plánu

Studijní plán Skladba (Bc) - od 2022/23

Studijní program: Skladba
Katedra skladby
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
101SKLA* Skladba
Z-5-2CT
ZK-5-2CT
Z-5-2CT
ZK-5-2CT
Z-10-3CT
Z-10-3CT
40
Minimální počet kreditů 40
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
101DAAU* Dějiny a analýza novodobých akustických umění I.
Z-2-2PT
Předmět není vypsán
ZK-2-2PT
Předmět není vypsán
Z-2-2PT
Předmět není vypsán
ZK-2-2PT
Předmět není vypsán
4
108DHN Dějiny hudby po roce 1950
ZK-2-2PT
2
108DHB* Dějiny hudby
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
15
101DIS* Diplomní seminář I.
Z-2-1ST
Z-2-1ST
4
186ETM* Etnomuzikologie
Z-1-1PT+1ST
Z-1-1PT+1ST
ZK-1-1PT+1ST
3
101HIKS* Historické kompoziční studie
Z-3-1PT+1CT
ZK-3-1PT+1CT
Z-3-1PT+1CT
ZK-3-1PT+1CT
Z-3-1PT+1CT
ZK-3-1PT+1CT
18
108HUES* Hudební estetika
Z-2-1PT+1ST
ZK-2-1PT+1ST
4
101INI* Instrumentace I.
Z-3-1PT+1CT
ZK-3-1PT+1CT
Z-3-1PT+1CT
ZK-3-1PT+1CT
12
101PEAH* Kompoziční praxe EA hudby
Z-3-2CT
Předmět není vypsán
ZK-3-2CT
Předmět není vypsán
Z-3-2CT
Předmět není vypsán
ZK-3-2CT
Předmět není vypsán
6
101KTXX* Kompoziční techniky 20. století
Z-3-2PT+1CT
ZK-3-2PT+1CT
Z-3-2PT+1CT
ZK-3-2PT+1CT
12
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce
Z-1-1PT
1
101SFIH* Scénická a filmová hudba I.
Z-2-2CT
Předmět není vypsán
ZK-2-2CT
Předmět není vypsán
Z-2-2CT
Předmět není vypsán
ZK-2-2CT
Předmět není vypsán
4
101SSK* Seminář skladby
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
12
186STS* Studium skladeb
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
12
186TS* Teorie skladby
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
8
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky
ZK-2-2PT
2
101ZAT* Základy audiovizuální techniky
Z-1-1PT+1CT
Z-1-1PT+1CT
2
101ZNOT Základy notografie
Z-1-1PT+1CT
1
Minimální počet kreditů 128
Povinně volitelné předměty
101SKLBCPVB Skladba (Bc) - povinně volitelné předměty B V této skupině musíte získat alespoň 7 kreditů
7
Minimální počet kreditů 7
Volitelné předměty
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
101MOD Modulová výuka pro Skladbu
--blok
--blok
--blok
--blok
0
101SKLPM Skladba - pedagogické minimum
0
101SKLBVV Skladba (Bc) volitelné předměty - výběr
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 175
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 5
Celkový počet kreditů 180
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

③ Modulová výuka pro Skladbu [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

⑤ Skladba - pedagogické minimum [101SKLPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

④ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Seminář skladby 1 (101SSK1) PZ Absolventským výkonem
Seminář skladby 2 (101SSK2) PZ Absolventským výkonem
Seminář skladby 3 (101SSK3) PZ Absolventským výkonem
Seminář skladby 5 (101SSK5) PZ Absolventským výkonem
Seminář skladby 4 (101SSK4) PZ Absolventským výkonem
Seminář skladby 6 (101SSK6) PZ Absolventským výkonem
Instrumentace I. 1 (101INI1) PZ Absolventským výkonem
Instrumentace I. 2 (101INI2) PZ Absolventským výkonem
Instrumentace I. 3 (101INI3) PZ Absolventským výkonem
Instrumentace I. 4 (101INI4) PZ Absolventským výkonem
Diplomní seminář I. 1 (101DIS1) PZ Absolventským výkonem
Diplomní seminář I. 2 (101DIS2) PZ Absolventským výkonem
Kompoziční praxe EA hudby 1 (101PEAH1) PZ Absolventským výkonem
Kompoziční praxe EA hudby 2 (101PEAH2) PZ Absolventským výkonem
Kompoziční techniky 20. století 1 (101KTXX1) PZ Absolventským výkonem
Kompoziční techniky 20. století 2 (101KTXX2) PZ Absolventským výkonem
Kompoziční techniky 20. století 3 (101KTXX3) PZ Absolventským výkonem
Kompoziční techniky 20. století 4 (101KTXX4) PZ Absolventským výkonem
Skladba 1 (101SKLA1) PZ Absolventským výkonem
Skladba 2 (101SKLA2) PZ Absolventským výkonem
Skladba 3 (101SKLA3) PZ Absolventským výkonem
Skladba 4 (101SKLA4) PZ Absolventským výkonem
Skladba 5 (101SKLA5) PZ Absolventským výkonem
Skladba 6 (101SKLA6) PZ Absolventským výkonem
Základy notografie (101ZNOT) PZ Absolventským výkonem
Diplomní seminář I. 1 (101DIS1) PZ Teoretická ústní zkouška (S101TUZBC)
Diplomní seminář I. 2 (101DIS2) PZ
Skladba 1 (101SKLA1) PZ
Skladba 2 (101SKLA2) PZ
Skladba 3 (101SKLA3) PZ
Skladba 4 (101SKLA4) PZ
Skladba 5 (101SKLA5) PZ
Skladba 6 (101SKLA6) PZ
Teorie skladby 1 (186TS1) ZT
Teorie skladby 2 (186TS2) ZT
Teorie skladby 3 (186TS3) ZT
Teorie skladby 4 (186TS4) ZT