Tisk studijního plánu

Studijní plán Skladba (Bc) - od 2022/23 – 1. ročník

Studijní program: Skladba
Katedra skladby
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Skladba 101SKLA1 Z 5 2CT 101SKLA2 ZK 5 2CT
Minimální počet kreditů za semestr 5 5
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU1 ZK 3 2ST 702HAOU2 ZK 3 2ST
Dějiny hudby 108DHB1 Z 3 2PT 108DHB2 ZK 3 2PT
Etnomuzikologie 186ETM1 Z 1 1PT+1ST
Historické kompoziční studie 101HIKS1 Z 3 1PT+1CT 101HIKS2 ZK 3 1PT+1CT
Instrumentace I. 101INI1 Z 3 1PT+1CT 101INI2 ZK 3 1PT+1CT
Seminář skladby 101SSK1 Z 2 2ST 101SSK2 Z 2 2ST
Studium skladeb 186STS1 Z 3 2ST 186STS2 ZK 3 2ST
Teorie skladby 186TS1 Z 2 1PT + 1ST 186TS2 ZK 2 1PT + 1ST
Úvod do akustiky pro hudebníky 171UAH ZK 2 2PT
Základy audiovizuální techniky 101ZAT1 Z 1 1PT+1CT 101ZAT2 Z 1 1PT+1CT
Základy notografie 101ZNOT Z 1 1PT+1CT
Minimální počet kreditů za semestr 23 21
Povinně volitelné předměty
Skladba (Bc) - povinně volitelné předměty B V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 7 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Modulová výuka pro Skladbu blok blok
Skladba (Bc) volitelné předměty - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 28 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Modulová výuka pro Skladbu [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Skladba - pedagogické minimum [101SKLPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Seminář skladby 1 (101SSK1) PZ Absolventským výkonem
Seminář skladby 2 (101SSK2) PZ Absolventským výkonem
Seminář skladby 3 (101SSK3) PZ Absolventským výkonem
Seminář skladby 5 (101SSK5) PZ Absolventským výkonem
Seminář skladby 4 (101SSK4) PZ Absolventským výkonem
Seminář skladby 6 (101SSK6) PZ Absolventským výkonem
Instrumentace I. 1 (101INI1) PZ Absolventským výkonem
Instrumentace I. 2 (101INI2) PZ Absolventským výkonem
Instrumentace I. 3 (101INI3) PZ Absolventským výkonem
Instrumentace I. 4 (101INI4) PZ Absolventským výkonem
Základy notografie (101ZNOT) PZ Absolventským výkonem
Diplomní seminář I. 1 (101DIS1) PZ Absolventským výkonem
Diplomní seminář I. 2 (101DIS2) PZ Absolventským výkonem
Kompoziční praxe EA hudby 1 (101PEAH1) PZ Absolventským výkonem
Kompoziční praxe EA hudby 2 (101PEAH2) PZ Absolventským výkonem
Kompoziční techniky 20. století 1 (101KTXX1) PZ Absolventským výkonem
Kompoziční techniky 20. století 2 (101KTXX2) PZ Absolventským výkonem
Kompoziční techniky 20. století 3 (101KTXX3) PZ Absolventským výkonem
Kompoziční techniky 20. století 4 (101KTXX4) PZ Absolventským výkonem
Skladba 1 (101SKLA1) PZ Absolventským výkonem
Skladba 2 (101SKLA2) PZ Absolventským výkonem
Skladba 3 (101SKLA3) PZ Absolventským výkonem
Skladba 4 (101SKLA4) PZ Absolventským výkonem
Skladba 5 (101SKLA5) PZ Absolventským výkonem
Skladba 6 (101SKLA6) PZ Absolventským výkonem
Diplomní seminář I. 1 (101DIS1) PZ Teoretická ústní zkouška (S101TUZ)
Diplomní seminář I. 2 (101DIS2) PZ
Skladba 1 (101SKLA1) PZ
Skladba 2 (101SKLA2) PZ
Skladba 3 (101SKLA3) PZ
Skladba 4 (101SKLA4) PZ
Skladba 5 (101SKLA5) PZ
Skladba 6 (101SKLA6) PZ
Teorie skladby 1 (186TS1) ZT
Teorie skladby 2 (186TS2) ZT
Teorie skladby 3 (186TS3) ZT
Teorie skladby 4 (186TS4) ZT