Tisk

Katedra skladby

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
101DS1 Diplomní seminář 1 česky Z 2 1T
101DS2 Diplomní seminář 2
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
101DS3 Diplomní seminář 3 česky Z 3 2T
101DS4 Diplomní seminář 4
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
101DIS1 Diplomní seminář I. 1
 
česky Z 2 1ST Předmět není vypsán
101DIS2 Diplomní seminář I. 2
 
česky Z 2 1ST Předmět není vypsán
101DISE1 Diplomní seminář II. 1
 
anglicky, česky Z 2 1ST Předmět není vypsán
101DISE2 Diplomní seminář II. 2
 
anglicky, česky Z 2 1ST Předmět není vypsán
180DITS1 Dizertace - textová část 1
 
česky Předmět není vypsán
180DITS2 Dizertace - textová část 2
 
česky Předmět není vypsán
180DITS3 Dizertace - textová část 3
 
česky Předmět není vypsán
180DIUS1 Dizertace - umělecká část 1
 
česky Předmět není vypsán
180DIUS2 Dizertace - umělecká část 2
 
česky Předmět není vypsán
180DIUS3 Dizertace - umělecká část 3
 
česky Předmět není vypsán
101DANA1 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 1 česky Čt
11:30–13:00
LAB
Z 2 2T
101DANA2 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
101DANA3 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 3 česky Z 3 2T
101DANA4 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 4
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
101DAAU1 Dějiny a analýza novodobých akustických umění I. 1
 
česky Předmět není vypsán
101DAAU2 Dějiny a analýza novodobých akustických umění I. 2
 
česky Předmět není vypsán
101DAU1 Dějiny a analýza novodobých akustických umění II. 1 anglicky, česky Po
13:00–14:30
LAB
Z 2 2PT
101DAU2 Dějiny a analýza novodobých akustických umění II. 2
 
anglicky, česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
101HK1 Historické kompoziční studie 1 česky Z 3 1T
101HIKS1 Historické kompoziční studie 1 česky Z 3 1PT+1CT
101HIKS0 Historické kompoziční studie 10
 
anglicky, česky ZK 2 1CT Předmět není vypsán
101HK2 Historické kompoziční studie 2
 
česky ZK 3 1T Předmět není vypsán
101HIKS2 Historické kompoziční studie 2
 
česky ZK 3 1PT+1CT Předmět není vypsán
101HK3 Historické kompoziční studie 3 česky Z 3 1T
101HIKS3 Historické kompoziční studie 3
 
česky Z 3 1PT+1CT Předmět není vypsán
101HK4 Historické kompoziční studie 4
 
česky ZK 3 1T Předmět není vypsán
101HIKS4 Historické kompoziční studie 4
 
česky ZK 3 1PT+1CT Předmět není vypsán
101HKS5 Historické kompoziční studie 5 česky Z 1 1T
101HIKS5 Historické kompoziční studie 5
 
česky Z 3 1PT+1CT Předmět není vypsán
101HKS6 Historické kompoziční studie 6
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
101HIKS6 Historické kompoziční studie 6
 
česky ZK 3 1PT+1CT Předmět není vypsán
101HIKS7 Historické kompoziční studie 7 anglicky, česky Z 2 1CT
101HIKS8 Historické kompoziční studie 8
 
anglicky, česky ZK 2 1CT Předmět není vypsán
101HIKS9 Historické kompoziční studie 9
 
anglicky, česky Z 2 1CT Předmět není vypsán
101HP1 Hra partitur (skladba) 1 česky Z 1 1T
101HP2 Hra partitur (skladba) 2
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
101IMPE Improvizace a performance anglicky, česky Út
17:00–18:30
Učebna
ZK 2 15DS ZK 2 15DS
101IN1 Instrumentace 1 česky Z 1 2T
101IN2 Instrumentace 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
101IN3 Instrumentace 3 česky Út
13:40–15:10
Učebna
Z 1 2T
101IN4 Instrumentace 4
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
101IN5 Instrumentace 5 česky Z 1 2T
101IN6 Instrumentace 6
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
101INI1 Instrumentace I. 1 česky Út
12:00–13:30
Učebna
Z 3 1PT+1CT
101INI2 Instrumentace I. 2
 
česky ZK 3 1PT+1CT Předmět není vypsán
101INI3 Instrumentace I. 3 česky Út
13:40–15:10
Učebna
Z 3 1PT+1CT
101INI4 Instrumentace I. 4
 
česky ZK 3 1PT+1CT Předmět není vypsán
101INII1 Instrumentace II. 1 anglicky, česky Út
15:20–16:50
Učebna
Z 3 1PT+1CT
101INII2 Instrumentace II. 2
 
anglicky, česky ZK 3 1PT+1CT Předmět není vypsán
101INF1 Instrumentace filmové hudby 1 anglicky, česky Z 3 1PT+1CT
101INF2 Instrumentace filmové hudby 2
 
anglicky, česky ZK 3 1PT+1CT Předmět není vypsán
101IPPD1 Instrumentace pro program Dirigování 1 česky Út
12:00–13:30
Učebna
Z 2 1PT+1CT
101IPPD2 Instrumentace pro program Dirigování 2
 
česky ZK 2 1PT+1CT Předmět není vypsán
101IPPD3 Instrumentace pro program Dirigování 3
 
česky Z 2 1PT+1CT Předmět není vypsán
101IPPD4 Instrumentace pro program Dirigování 4
 
česky ZK 2 1PT+1CT Předmět není vypsán
101ISH Interpretace soudobé hudby - praxe česky Po
09:30–11:00
Učebna
Z 2 2/LT Z 2 2/LT
101IP Interpretační praxe anglicky, česky Z 1 1CT Z 1 1CT
101KP Klavírní praxe anglicky, česky Z 1 1CT Z 1 1CT
101KPEA1 Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 1 česky
09:00–10:30
Učebna KS 1022 Gotická věž
Z 3 2T
101KPEA2 Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
101PEAH1 Kompoziční praxe EA hudby 1
 
česky Předmět není vypsán
101PEAH2 Kompoziční praxe EA hudby 2
 
česky Předmět není vypsán
101KT1 Kompoziční techniky 20. století 1 česky Z 3 3T
101KTXX1 Kompoziční techniky 20. století 1
 
česky Z 3 2PT+1CT Předmět není vypsán
101KT2 Kompoziční techniky 20. století 2
 
česky ZK 3 3T Předmět není vypsán
101KTXX2 Kompoziční techniky 20. století 2
 
česky ZK 3 2PT+1CT Předmět není vypsán
101KT3 Kompoziční techniky 20. století 3 česky Čt
13:40–15:10
Učebna
Z 2 3T
101KTXX3 Kompoziční techniky 20. století 3
 
česky Z 3 2PT+1CT Předmět není vypsán
101KT4 Kompoziční techniky 20. století 4
 
česky ZK 2 3T Předmět není vypsán
101KTXX4 Kompoziční techniky 20. století 4
 
česky ZK 3 2PT+1CT Předmět není vypsán
180KCS Kritické čtení odborného textu
 
česky Předmět není vypsán
101NS Notografický seminář anglicky, česky Z 1 1ST Z 1 1ST
101NTG1 Notografie 1 česky Z 1 2T
101NTG2 Notografie 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
101PMHP1 Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 1 anglicky, česky Po
09:00–10:30
LAB
Z 3 2PT+1CT
101PMHP2 Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 2
 
anglicky, česky ZK 3 2PT+1CT Předmět není vypsán
101PMSP1 Pokročilé metody studiové práce pro skladatele 1 česky Z 2 2T
101PMSP2 Pokročilé metody studiové práce pro skladatele 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
101PMSP3 Pokročilé metody studiové práce pro skladatele 3 česky Z 3 2T
101PMSP4 Pokročilé metody studiové práce pro skladatele 4
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
101PTSK1 Pokročilé techniky současné kompozice 1 anglicky, česky Čt
15:10–16:40
Učebna
Z 3 2PT+1CT
101PTSK2 Pokročilé techniky současné kompozice 2
 
anglicky, česky ZK 3 2PT+1CT Předmět není vypsán
101PS1 Projektový seminář 1 anglicky, česky Z 2 12DS
101PS2 Projektový seminář 2
 
anglicky, česky Z 2 14DS Předmět není vypsán
101MPHS Přednášky hostů katedry skladby anglicky, česky viz detail Z 1 9S
101SFHU1 Scénická a filmová hudba 1 česky St
10:30–13:30
Učebna KS 1022 Gotická věž
Z 2 2T
101SFHU2 Scénická a filmová hudba 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
101SFHU3 Scénická a filmová hudba 3 česky Z 2 2T
101SFHU4 Scénická a filmová hudba 4
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
101SFIH1 Scénická a filmová hudba I. 1
 
česky Z 2 2CT Předmět není vypsán
101SFIH2 Scénická a filmová hudba I. 2
 
česky ZK 2 2CT Předmět není vypsán
101SFHI1 Scénická a filmová hudba II. 1 anglicky, česky Po
10:45–12:15
LAB
Z 2 2CT
101SFHI2 Scénická a filmová hudba II. 2
 
anglicky, česky ZK 2 2CT Předmět není vypsán
180SPS Seminární práce (Skladba)
 
česky Předmět není vypsán
180SDS1 Seminář dizertační práce 1
 
česky Předmět není vypsán
180SDS2 Seminář dizertační práce 2
 
česky Předmět není vypsán
101SSK1 Seminář skladby 1 česky Z 2 2ST
101SSK0 Seminář skladby 10
 
anglicky, česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
101SSK2 Seminář skladby 2
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
101SSK3 Seminář skladby 3 česky Čt
17:00–18:30
Učebna
Z 2 2ST
101SSK4 Seminář skladby 4
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
101SSK5 Seminář skladby 5 česky Čt
17:00–18:30
Učebna
Z 2 2ST
101SSK6 Seminář skladby 6
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
101SSK7 Seminář skladby 7 anglicky, česky Čt
17:00–18:30
Učebna
Z 2 2ST
101SSK8 Seminář skladby 8
 
anglicky, česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
101SSK9 Seminář skladby 9 anglicky, česky Čt
17:00–18:30
Učebna
Z 2 2ST
180SSK1 Seminář skladby pro doktorandy 1
 
česky Předmět není vypsán
180SSK2 Seminář skladby pro doktorandy 2
 
česky Předmět není vypsán
180SSK3 Seminář skladby pro doktorandy 3
 
česky Předmět není vypsán
101SL1 Skladba 1 česky Z 5 2T
101SKLA1 Skladba 1 česky Z 5 2CT
101S0 Skladba 10
 
česky Z 10 3T Předmět není vypsán
101SKLA0 Skladba 10
 
anglicky, česky ZK 15 3CT Předmět není vypsán
101SL2 Skladba 2
 
česky ZK 5 2T Předmět není vypsán
101SKLA2 Skladba 2
 
česky ZK 5 2CT Předmět není vypsán
101SL3 Skladba 3 česky Z 5 2T
101SKLA3 Skladba 3
 
česky Z 5 2CT Předmět není vypsán
101SL4 Skladba 4
 
česky ZK 5 2T Předmět není vypsán
101SKLA4 Skladba 4
 
česky ZK 5 2CT Předmět není vypsán
101SL5 Skladba 5 česky Z 5 2T
101SKLA5 Skladba 5
 
česky Z 10 3CT Předmět není vypsán
101SL6 Skladba 6
 
česky Z 6 2T Předmět není vypsán
101SKLA6 Skladba 6
 
česky Z 10 3CT Předmět není vypsán
101S7 Skladba 7 česky Z 5 3T
101SKLA7 Skladba 7 anglicky, česky Z 7 2CT
101S8 Skladba 8
 
česky ZK 5 3T Předmět není vypsán
101SKLA8 Skladba 8
 
anglicky, česky ZK 7 2CT Předmět není vypsán
101S9 Skladba 9 česky Z 10 3T
101SKLA9 Skladba 9
 
anglicky, česky Z 15 3CT Předmět není vypsán
180SPSK Specializovaná přednáška pro doktorandy
 
česky Předmět není vypsán
186SSS1 Studium skladeb pro obor Skladba 1 česky St
09:25–11:05
Učebna 2057 (HAMU)
Z 3 2T
186SSS2 Studium skladeb pro obor Skladba 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
186SSS3 Studium skladeb pro obor Skladba 3 česky Po
14:25–15:55
Učebna 2057 (HAMU)
Z 2 2T
186SSS4 Studium skladeb pro obor Skladba 4
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
186SSS5 Studium skladeb pro obor Skladba 5 česky Čt
13:40–15:10
Učebna 2057 (HAMU)
Z 2 2T
186SSS6 Studium skladeb pro obor Skladba 6
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
101MTGC2 Teorie a interpretace gregoriánskécho chorálu 2 anglicky, česky viz detail Z 2 12S
101TFHS1 Teorie filmové hudby a soundtracků 1 česky Z 3 2T
101TFHS2 Teorie filmové hudby a soundtracků 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
101TFHS3 Teorie filmové hudby a soundtracků 3 česky Z 3 2T
101TFHS4 Teorie filmové hudby a soundtracků 4
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
101TA-MAX Tvůrčí aplikace programu MAX/MSP
 
česky Z 2 blok Předmět není vypsán
180VP1 Veřejná prezentace 1
 
česky Předmět není vypsán
180VP2 Veřejná prezentace 2
 
česky Předmět není vypsán
101ZAVT Základy audiovizuální techniky česky Z 1 2T
101ZAT1 Základy audiovizuální techniky 1 česky Čt
10:00–11:30
Učebna KS 1022 Gotická věž
Z 1 1PT+1CT
101ZAT2 Základy audiovizuální techniky 2
 
česky Z 1 1PT+1CT Předmět není vypsán
101ZEAK1 Základy elektroakustické kompozice pro jazzové obory 1
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
101ZEAK2 Základy elektroakustické kompozice pro jazzové obory 2
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
101ZNO Základy notografie
 
česky
101ZNOT Základy notografie česky Út
09:15–10:00
Učebna
Z 1 1PT+1CT
101UHK1 Úvod do hudební kompozice 1 česky Út
17:15–18:45
Z 1 2T
101UDHK1 Úvod do hudební kompozice 1 česky Z 1 2PT
101UHK2 Úvod do hudební kompozice 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
101UDHK2 Úvod do hudební kompozice 2
 
česky Z 1 2PT Předmět není vypsán
101UHK3 Úvod do hudební kompozice 3 česky Z 1 2T
101UDHK3 Úvod do hudební kompozice 3
 
česky Z 1 2PT Předmět není vypsán
101UHK4 Úvod do hudební kompozice 4
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
101UDHK4 Úvod do hudební kompozice 4
 
česky Z 1 2PT Předmět není vypsán
101UMAX Úvod do programování MAX anglicky, česky Čt
15:20–16:50
Učebna KS 1022 Gotická věž
Z 1 1PT+1CT Z 1 1PT+1CT
180CPKS1 Článek k publikaci / Příspěvek na konferenci 1
 
česky Předmět není vypsán
180CPKS2 Článek k publikaci / Příspěvek na konferenci 2
 
česky Předmět není vypsán