Tisk

Katedra skladby

Zajišťované obory a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
101MAHKS Analytický seminář hist. komp. studií
 
česky Z 1 BLOK Předmět není vypsán
101DS1 Diplomní seminář 1 česky Z 2 1T
101DS2 Diplomní seminář 2
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
101DS3 Diplomní seminář 3 česky Z 3 2T
101DS4 Diplomní seminář 4
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
101DANA1 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 1 česky Z 2 2T
101DANA2 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
101DANA3 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 3 česky Z 3 2T
101DANA4 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 4
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
101HK1 Historické kompoziční studie 1 česky Z 3 1T
101HK2 Historické kompoziční studie 2
 
česky ZK 3 1T Předmět není vypsán
101HK3 Historické kompoziční studie 3 česky Z 3 1T
101HK4 Historické kompoziční studie 4
 
česky ZK 3 1T Předmět není vypsán
101HKS5 Historické kompoziční studie 5 česky Z 1 1T
101HKS6 Historické kompoziční studie 6
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
101HP1 Hra partitur (skladba) 1 česky Z 1 1T
101HP2 Hra partitur (skladba) 2
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
101IMPE Improvizace a performance česky ZK 2 BLOK ZK 2 BLOK
101IN1 Instrumentace 1 česky Z 1 2T
101IN2 Instrumentace 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
101IN3 Instrumentace 3 česky Z 1 2T
101IN4 Instrumentace 4
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
101IN5 Instrumentace 5 česky Z 1 2T
101IN6 Instrumentace 6
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
101INI1 Instrumentace I. 1 česky Z 3 2T
101INI2 Instrumentace I. 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
101INI3 Instrumentace I. 3 česky Z 3 2T
101INI4 Instrumentace I. 4
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
101INII1 Instrumentace II. 1 česky Z 3 2T
101INII2 Instrumentace II. 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
101INF1 Instrumentace filmové hudby 1 česky Z 3 2T
101INF2 Instrumentace filmové hudby 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
101ISH Interpretace soudobé hudby - praxe česky Z 2 2/LT Z 2 2/LT
101IP Interpretační praxe česky Z 1 1T Z 1 1T
101KPEA1 Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 1 česky Z 3 2T
101KPEA2 Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
101KT1 Kompoziční techniky 20. století 1 česky Z 3 3T
101KT2 Kompoziční techniky 20. století 2
 
česky ZK 3 3T Předmět není vypsán
101KT3 Kompoziční techniky 20. století 3 česky Z 2 3T
101KT4 Kompoziční techniky 20. století 4
 
česky ZK 2 3T Předmět není vypsán
101NTG1 Notografie 1 česky Z 1 2T
101NTG2 Notografie 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
101PMHP1 Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 1 česky Z 3 3T
101PMHP2 Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 2
 
česky ZK 3 3T Předmět není vypsán
101PMSP1 Pokročilé metody studiové práce pro skladatele 1 česky Z 2 2T
101PMSP2 Pokročilé metody studiové práce pro skladatele 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
101PMSP3 Pokročilé metody studiové práce pro skladatele 3 česky Z 3 2T
101PMSP4 Pokročilé metody studiové práce pro skladatele 4
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
101PTSK1 Pokročilé techniky současné kompozice 1 česky Z 3 3T
101PTSK2 Pokročilé techniky současné kompozice 2
 
česky ZK 3 3T Předmět není vypsán
101PS1 Projektový seminář 1 česky Z 2 blok
101PS2 Projektový seminář 2
 
česky Z 2 blok Předmět není vypsán
101MSBM Sample-based Music anglicky Z 2 BLOK Z 2 BLOK
101SFHU1 Scénická a filmová hudba 1 česky Z 2 1T
101SFHU2 Scénická a filmová hudba 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
101SFH3 Scénická a filmová hudba 3 česky Z 1 1T
101SFHU4 Scénická a filmová hudba 4
 
česky ZK 2 1T Předmět není vypsán
180SPS Seminární práce (Skladba) česky Z 3 Z 3
101SSK1 Seminář skladby 1 česky Z 2 2T
101SSK0 Seminář skladby 10
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
101SSK2 Seminář skladby 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
101SSK3 Seminář skladby 3 česky Z 2 2T
101SSK4 Seminář skladby 4
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
101SSK5 Seminář skladby 5 česky Z 2 2T
101SSK6 Seminář skladby 6
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
101SSK7 Seminář skladby 7 česky Z 2 2T
101SSK8 Seminář skladby 8
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
101SSK9 Seminář skladby 9 česky Z 2 2T
101SL1 Skladba 1 česky Z 5 2T
101S0 Skladba 10
 
česky Z 10 3T Předmět není vypsán
101SL2 Skladba 2
 
česky ZK 5 2T Předmět není vypsán
101SL3 Skladba 3 česky Z 5 2T
101SL4 Skladba 4
 
česky ZK 5 2T Předmět není vypsán
101SL5 Skladba 5 česky Z 5 2T
101SL6 Skladba 6
 
česky Z 6 2T Předmět není vypsán
101S7 Skladba 7 česky Z 5 3T
101S8 Skladba 8
 
česky ZK 5 3T Předmět není vypsán
101S9 Skladba 9 česky Z 10 3T
186SSS1 Studium skladeb pro obor Skladba 1 česky Z 3 2T
186SSS2 Studium skladeb pro obor Skladba 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
186SSS3 Studium skladeb pro obor Skladba 3 česky Z 2 2T
186SSS4 Studium skladeb pro obor Skladba 4
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
186SSS5 Studium skladeb pro obor Skladba 5 česky Z 2 2T
186SSS6 Studium skladeb pro obor Skladba 6
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
101MSPKN Subjektivní percepce jako kompoziční nástroj
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
101TFHS1 Teorie filmové hudby a soundtracků 1 česky Z 3 2T
101TFHS2 Teorie filmové hudby a soundtracků 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
101TFHS3 Teorie filmové hudby a soundtracků 3 česky Z 3 2T
101TFHS4 Teorie filmové hudby a soundtracků 4
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
101MTMH Teorie mikrotonální hudby
 
anglicky Z 1 Předmět není vypsán
101TA-MAX Tvůrčí aplikace programu MAX/MSP česky Z 2 blok
180VP1 Veřejná prezentace 1 česky Z 5 Z 5
180VP2 Veřejná prezentace 2 česky Z 5 Z 5
101ZAVT Základy audiovizuální techniky česky Z 1 2T
101ZEAK1 Základy elektroakustické kompozice pro jazzové obory 1 česky Z 1 1T
101ZEAK2 Základy elektroakustické kompozice pro jazzové obory 2
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
101UHK1 Úvod do hudební kompozice 1 česky Z 1 2T
101UHK2 Úvod do hudební kompozice 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
101UHK3 Úvod do hudební kompozice 3 česky Z 1 2T
101UHK4 Úvod do hudební kompozice 4
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
101UMAX Úvod do programování MAX česky Z 1 2T Z 1 2T