Tisk

Katedra skladby

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
101DS1 Diplomní seminář 1 česky Z 2 1T zimní
101DS2 Diplomní seminář 2 česky Z 2 1T letní
101DS3 Diplomní seminář 3 česky Z 3 2T zimní
101DS4 Diplomní seminář 4 česky Z 3 2T letní
101DIS1 Diplomní seminář I. 1
 
česky Z 2 1ST zimní Předmět není vypsán
101DIS2 Diplomní seminář I. 2 česky Z 2 1ST letní
101DISE1 Diplomní seminář II. 1 anglicky, česky Z 2 1ST zimní
101DISE2 Diplomní seminář II. 2 anglicky, česky Z 2 1ST letní
180DITS1 Dizertace - textová část 1 anglicky, česky Z 10 42S akademický rok
180DITS2 Dizertace - textová část 2 anglicky, česky Z 10 42S akademický rok
180DITS3 Dizertace - textová část 3 anglicky, česky Z 20 42S akademický rok
180DIUS1 Dizertace - umělecká část 1 anglicky, česky Z 10 42S akademický rok
180DIUS2 Dizertace - umělecká část 2 anglicky, česky Z 10 42S akademický rok
180DIUS3 Dizertace - umělecká část 3 anglicky, česky Z 20 42S akademický rok
101DANA1 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 1 česky Z 2 2T zimní
101DANA2 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 2 česky Čt
15:20–16:50
LAB
Z 2 2T letní
101DANA3 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 3 česky Z 3 2T zimní
101DANA4 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 4 česky ZK 3 2T letní
101DAAU1 Dějiny a analýza novodobých akustických umění I. 1 česky Z 2 2PT
101DAAU2 Dějiny a analýza novodobých akustických umění I. 2 česky Čt
15:20–16:50
LAB
ZK 2 2PT
101DAU1 Dějiny a analýza novodobých akustických umění II. 1 anglicky, česky Z 2 2PT zimní
101DAU2 Dějiny a analýza novodobých akustických umění II. 2 anglicky, česky Čt
15:20–16:50
LAB
ZK 2 2PT letní
101HK1 Historické kompoziční studie 1 česky Z 3 1T zimní
101HIKS1 Historické kompoziční studie 1 česky Z 3 1PT+1CT zimní
101HIKS0 Historické kompoziční studie 10 anglicky, česky ZK 2 1CT letní
101HK2 Historické kompoziční studie 2 česky ZK 3 1T letní
101HIKS2 Historické kompoziční studie 2 česky Út
15:20–16:50
Učebna KS 2020
ZK 3 1PT+1CT letní
101HK3 Historické kompoziční studie 3 česky Z 3 1T zimní
101HIKS3 Historické kompoziční studie 3 česky Z 3 1PT+1CT zimní
101HK4 Historické kompoziční studie 4 česky ZK 3 1T letní
101HIKS4 Historické kompoziční studie 4 česky
ZK 3 1PT+1CT letní
101HKS5 Historické kompoziční studie 5 česky Z 1 1T zimní
101HIKS5 Historické kompoziční studie 5
 
česky Z 3 1PT+1CT zimní Předmět není vypsán
101HKS6 Historické kompoziční studie 6 česky Z 1 1T letní
101HIKS6 Historické kompoziční studie 6
 
česky ZK 3 1PT+1CT letní Předmět není vypsán
101HIKS7 Historické kompoziční studie 7 anglicky, česky Z 2 1CT zimní
101HIKS8 Historické kompoziční studie 8 anglicky, česky ZK 2 1CT letní
101HIKS9 Historické kompoziční studie 9
 
anglicky, česky Z 2 1CT zimní
101HP1 Hra partitur (skladba) 1 česky Z 1 1T zimní
101HP2 Hra partitur (skladba) 2 česky Z 1 1T letní
101IMPE Improvizace a performance anglicky, česky Út
17:00–18:30
Učebna KS 2020
ZK 2 15DS zimní i letní
101IN1 Instrumentace 1 česky Z 1 2T zimní
101IN2 Instrumentace 2 česky ZK 1 2T letní
101IN3 Instrumentace 3 česky Z 1 2T zimní
101IN4 Instrumentace 4 česky Čt
17:00–18:30
Učebna KS 2020
ZK 1 2T letní
101IN5 Instrumentace 5 česky Z 1 2T zimní
101IN6 Instrumentace 6 česky Z 1 2T letní
101INI1 Instrumentace I. 1 česky Z 3 1PT+1CT zimní
101INI2 Instrumentace I. 2 česky Út
12:00–13:30
Učebna KS 2020
ZK 3 1PT+1CT letní
101INI3 Instrumentace I. 3 česky Z 3 1PT+1CT zimní
101INI4 Instrumentace I. 4 česky Út
13:40–15:10
Učebna KS 2020
ZK 3 1PT+1CT letní
101INII1 Instrumentace II. 1 anglicky, česky Z 3 1PT+1CT zimní
101INII2 Instrumentace II. 2 anglicky, česky Út
15:30–17:00
Učebna
ZK 3 1PT+1CT letní
101INF1 Instrumentace filmové hudby 1
 
anglicky, česky Z 3 1PT+1CT zimní
101INF2 Instrumentace filmové hudby 2 anglicky, česky ZK 3 1PT+1CT letní
101IPPD1 Instrumentace pro program Dirigování 1 česky Z 2 1PT+1CT zimní
101IPPD2 Instrumentace pro program Dirigování 2 česky Út
12:00–13:30
Učebna KS 2020
ZK 2 1PT+1CT letní
101IPPD3 Instrumentace pro program Dirigování 3 česky Z 2 1PT+1CT zimní
101IPPD4 Instrumentace pro program Dirigování 4 česky ZK 2 1PT+1CT letní
101ISH Interpretace soudobé hudby - praxe česky Út
10:00–11:30
Učebna
Z 2 2/LT zimní i letní
101IP Interpretační praxe anglicky, česky Z 1 1CT zimní i letní
101KP Klavírní praxe anglicky, česky Z 1 1CT zimní i letní
101KPEA1 Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 1 česky Z 3 2T zimní
101KPEA2 Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 2 česky
09:00–10:30
Učebna KS 1022 Gotická věž
ZK 3 2T letní
101PEAH1 Kompoziční praxe EA hudby 1 česky Z 3 2CT
101PEAH2 Kompoziční praxe EA hudby 2 česky
09:00–10:30
Učebna KS 1022 Gotická věž
ZK 3 2CT
101KT1 Kompoziční techniky 20. století 1 česky Z 3 3T zimní
101KTXX1 Kompoziční techniky 20. století 1 česky Z 3 2PT+1CT zimní
101KT2 Kompoziční techniky 20. století 2 česky Čt
13:40–15:10
Učebna
ZK 3 3T letní
101KTXX2 Kompoziční techniky 20. století 2 česky Čt
13:40–15:10
Učebna
ZK 3 2PT+1CT letní
101KT3 Kompoziční techniky 20. století 3 česky Z 2 3T zimní
101KTXX3 Kompoziční techniky 20. století 3 česky Z 3 2PT+1CT zimní
101KT4 Kompoziční techniky 20. století 4 česky Čt
15:20–16:50
Učebna
ZK 2 3T letní
101KTXX4 Kompoziční techniky 20. století 4
 
česky ZK 3 2PT+1CT letní Předmět není vypsán
180KCS Kritické čtení odborného textu anglicky, česky ZK 10 2PT akademický rok
101NS Notografický seminář anglicky, česky Út
09:30–10:15
Učebna KS 2020
Z 1 1ST zimní i letní
101NTG1 Notografie 1 česky Z 1 2T zimní
101NTG2 Notografie 2 česky Z 1 2T letní
101PMHP1 Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 1 anglicky, česky Z 3 2PT+1CT zimní
101PMHP2 Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 2 anglicky, česky Po
09:00–10:30
LAB
ZK 3 2PT+1CT letní
101PMSP1 Pokročilé metody studiové práce pro skladatele 1 česky Z 2 2T zimní
101PMSP2 Pokročilé metody studiové práce pro skladatele 2 česky ZK 2 2T letní
101PMSP3 Pokročilé metody studiové práce pro skladatele 3 česky Z 3 2T zimní
101PMSP4 Pokročilé metody studiové práce pro skladatele 4 česky ZK 3 2T letní
101PTSK1 Pokročilé techniky současné kompozice 1 anglicky, česky Z 3 2PT+1CT zimní
101PTSK2 Pokročilé techniky současné kompozice 2 anglicky, česky Po
14:30–16:00
Učebna
ZK 3 2PT+1CT letní
101PS1 Projektový seminář 1 anglicky, česky Z 2 12DS zimní
101PS2 Projektový seminář 2 anglicky, česky Z 2 14DS letní
101MPHLS Přednášky hostů katedry skladby LS
 
anglicky, česky Z 1 9S letní Předmět není vypsán
101MPHZS Přednášky hostů katedry skladby ZS anglicky, česky Z 1 9S zimní
101SFHU1 Scénická a filmová hudba 1 česky Z 2 2T zimní
101SFHU2 Scénická a filmová hudba 2 česky Čt
10:00–13:00
Učebna KS 1022 Gotická věž
ZK 2 2T letní
101SFHU3 Scénická a filmová hudba 3 česky Z 2 2T zimní
101SFHU4 Scénická a filmová hudba 4 česky ZK 2 2T letní
101SFIH1 Scénická a filmová hudba I. 1 česky Z 2 2CT zimní
101SFIH2 Scénická a filmová hudba I. 2 česky ZK 2 2CT letní
101SFHI1 Scénická a filmová hudba II. 1 anglicky, česky Z 2 2CT zimní
101SFHI2 Scénická a filmová hudba II. 2 anglicky, česky Po
10:45–12:15
LAB
ZK 2 2CT letní
180SPS Seminární práce (Skladba) česky Z 3 akademický rok
180SDS1 Seminář dizertační práce 1 anglicky, česky Z 5 2ST akademický rok
180SDS2 Seminář dizertační práce 2 anglicky, česky Z 6 2ST akademický rok
101SSK1 Seminář skladby 1 česky Z 2 2ST zimní
101SSK0 Seminář skladby 10 anglicky, česky Čt
17:00–18:30
Učebna KS 2020
Z 2 2ST letní
101SSK2 Seminář skladby 2 česky Čt
17:00–18:30
Učebna KS 2020
Z 2 2ST letní
101SSK3 Seminář skladby 3 česky Z 2 2ST zimní
101SSK4 Seminář skladby 4 česky Čt
17:00–18:30
Učebna KS 2020
Z 2 2ST letní
101SSK5 Seminář skladby 5 česky Z 2 2ST zimní
101SSK6 Seminář skladby 6 česky Čt
17:00–18:30
Učebna KS 2020
Z 2 2ST letní
101SSK7 Seminář skladby 7 anglicky, česky Z 2 2ST zimní
101SSK8 Seminář skladby 8 anglicky, česky Čt
17:00–18:30
Učebna KS 2020
Z 2 2ST letní
101SSK9 Seminář skladby 9 anglicky, česky Z 2 2ST zimní
180SSK1 Seminář skladby pro doktorandy 1 anglicky, česky Z 6 2ST akademický rok
180SSK2 Seminář skladby pro doktorandy 2 anglicky, česky Z 6 2ST akademický rok
180SSK3 Seminář skladby pro doktorandy 3 anglicky, česky Z 6 2ST akademický rok
101SL1 Skladba 1 česky Z 5 2T zimní
101SKLA1 Skladba 1 česky Z 5 2CT zimní
101S0 Skladba 10 česky Z 10 3T letní
101SKLA0 Skladba 10 anglicky, česky ZK 15 3CT letní
101SL2 Skladba 2 česky ZK 5 2T letní
101SKLA2 Skladba 2 česky ZK 5 2CT letní
101SL3 Skladba 3 česky Z 5 2T zimní
101SKLA3 Skladba 3 česky Z 5 2CT zimní
101SL4 Skladba 4 česky ZK 5 2T letní
101SKLA4 Skladba 4 česky ZK 5 2CT letní
101SL5 Skladba 5 česky Z 5 2T zimní
101SKLA5 Skladba 5
 
česky Z 10 3CT zimní Předmět není vypsán
101SL6 Skladba 6 česky Z 6 2T letní
101SKLA6 Skladba 6
 
česky Z 10 3CT letní Předmět není vypsán
101S7 Skladba 7 česky Z 5 3T zimní
101SKLA7 Skladba 7 anglicky, česky Z 7 2CT zimní
101S8 Skladba 8 česky ZK 5 3T letní
101SKLA8 Skladba 8 anglicky, česky ZK 7 2CT letní
101S9 Skladba 9 česky Z 10 3T zimní
101SKLA9 Skladba 9 anglicky, česky Z 15 3CT zimní
180SPSK Specializovaná přednáška pro doktorandy anglicky, česky Z 10 28PS akademický rok
186SSS1 Studium skladeb pro obor Skladba 1 česky Z 3 2T zimní
186SSS2 Studium skladeb pro obor Skladba 2 česky St
09:30–11:00
Učebna 2057 (HAMU)
ZK 3 2T letní
186SSS3 Studium skladeb pro obor Skladba 3 česky Z 2 2T zimní
186SSS4 Studium skladeb pro obor Skladba 4 česky Po
10:30–12:00
Učebna 2057 (HAMU)
ZK 2 2T letní
186SSS5 Studium skladeb pro obor Skladba 5 česky Z 2 2T zimní
186SSS6 Studium skladeb pro obor Skladba 6 česky Čt
13:40–15:10
Učebna 2057 (HAMU)
ZK 2 2T letní
101TFHS1 Teorie filmové hudby a soundtracků 1
 
česky Z 3 2T zimní
101TFHS2 Teorie filmové hudby a soundtracků 2 česky ZK 3 2T letní
101TFHS3 Teorie filmové hudby a soundtracků 3 česky Z 3 2T zimní
101TFHS4 Teorie filmové hudby a soundtracků 4 česky Z 3 2T letní
101TA-MAX Tvůrčí aplikace programu MAX/MSP
 
česky Z 2 blok zimní Předmět není vypsán
180VP1 Veřejná prezentace 1 česky Z 5 akademický rok
180VP2 Veřejná prezentace 2 česky Z 5 akademický rok
101ZAVT Základy audiovizuální techniky česky Z 1 2T zimní
101ZAT1 Základy audiovizuální techniky 1 česky Z 1 1PT+1CT zimní
101ZAT2 Základy audiovizuální techniky 2 česky Čt
10:00–13:00
Učebna KS 1022 Gotická věž
Z 1 1PT+1CT letní
101ZEAK1 Základy elektroakustické kompozice pro jazzové obory 1
 
česky Z 1 1T zimní Předmět není vypsán
101ZEAK2 Základy elektroakustické kompozice pro jazzové obory 2 česky ZK 1 1T letní
101ZNO Základy notografie česky Z 1 2CT
101ZNOT Základy notografie česky Z 1 1PT+1CT zimní
101UHK1 Úvod do hudební kompozice 1 česky Z 1 2T zimní
101UDHK1 Úvod do hudební kompozice 1 česky Z 1 2PT zimní
101UHK2 Úvod do hudební kompozice 2 česky Út
14:00–15:30
Učebna
Z 1 2T letní
101UDHK2 Úvod do hudební kompozice 2 česky Út
14:00–15:30
Učebna
Z 1 2PT letní
101UHK3 Úvod do hudební kompozice 3 česky Z 1 2T zimní
101UDHK3 Úvod do hudební kompozice 3
 
česky Z 1 2PT zimní Předmět není vypsán
101UHK4 Úvod do hudební kompozice 4 česky Z 1 2T letní
101UDHK4 Úvod do hudební kompozice 4
 
česky Z 1 2PT letní Předmět není vypsán
101UMAX Úvod do programování MAX
 
anglicky, česky Z 1 1PT+1CT zimní i letní Předmět není vypsán
180CPKS1 Článek k publikaci / Příspěvek na konferenci 1 anglicky, česky Z 10 28S akademický rok
180CPKS2 Článek k publikaci / Příspěvek na konferenci 2 anglicky, česky Z 10 28S akademický rok