Dizertace - umělecká část 2

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180DIUS2 Z 10 42 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 219 až 269 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Realizace díla, nebo série děl, která svou závažností odpovídají povaze umělecké části dizertačního výstupu. Dílo je původní, celistvé a vyhraněné, zároveň dokazuje schopnost dalšího kompozičního vývoje doktoranda. Vyznačuje se všestrannou kvalitou kompoziční techniky a svébytným zakořeněním na současné tvůrčí scéně doma i v mezinárodním kontextu.

Forma studia

-

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět, v němž se realizuje stěžejní tvůrčí část dizertačního úkolu. Doktorand provádí samostatnou tvůrčí činnost v oblasti autonomní hudební kompozice a jejích interdisciplinárních přesazích vedoucích k naplnění profilu absolventa a naplňujících obsah individuálního studijního plánu.

Tematické okruhy:

Kompozice v oblasti vokální, instrumentální a intermediální tvorby.

Doporučená nebo povinná literatura

Partitury a nahrávky hudby související s vlastním předmětem dizertačního studia.

Veškeré logistické a technologické zázemí katedry skladby HAMU, zejména: hudební nástroje, výukové a studijní místnosti, dvě multimediální laboratoře, obsáhlý sklad techniky, notografické technologie, doktorandské fakultní zázemí.

Hodnoticí metody a kritéria

Doktorand každoročně prezentuje oborové radě souhrn uměleckých děl vytvořených v daném akademickém roce v souladu s individuálním studijním plánem. V případě potřeby obhájí doktorand změny od původně předpokládaného plánu tvorby.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů