Tisk studijního plánu

Studijní plán Skladba a teorie skladby (D) od 2022/2023

Typ studia: Doktorské
Studijní plán: celkový | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
Povinné předměty hlavní
180DITS* Dizertace - textová část
Z-10-42S
Z-10-42S
20
180DIUS* Dizertace - umělecká část
Z-10-42S
Z-10-42S
20
180SDS* Seminář dizertační práce
Z-5-2ST
Z-6-2ST
11
Minimální počet kreditů 51
Povinné předměty
940VPM Výzkumné a publikační metody
ZK-6-20SR
6
Minimální počet kreditů 6
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
180CPKS* Článek k publikaci / Příspěvek na konferenci
Z-10-28S
Z-10-28S
20
180DITS3 Dizertace - textová část 3
Z-20-42S
20
180DIUS3 Dizertace - umělecká část 3
Z-20-42S
20
180KCS Kritické čtení odborného textu
ZK-10-2PT
10
180SSK* Seminář skladby pro doktorandy
Z-6-2ST
Z-6-2ST
Z-6-2ST
18
180SPSK Specializovaná přednáška pro doktorandy
Z-10-28PS
Předmět není vypsán
Z-10-28PS
Předmět není vypsán
Z-10-28PS
Předmět není vypsán
10
Minimální počet kreditů 98
Povinně volitelné předměty
180 CJ2 Druhý cizí jazyk (D) V této skupině musíte získat alespoň 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
10
180 CJ1 První cizí jazyk (D) V této skupině musíte získat alespoň 15 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
15
Minimální počet kreditů 25
Volitelné předměty
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
① Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů