Článek k publikaci / Příspěvek na konferenci 2

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180CPKS2 Z 10 28 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 229 až 279 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Článek zaslaný k recenznímu řízení, anebo přijatý do redakce, přednesení či publikování článku na konferenci.

Forma studia

samostudium, konzultace se školitelem

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Studijní aktivita předepsaná k realizaci ve druhém roce studia vede doktoranda k získání dalších zkušeností spojených se psaním akademického textu a jeho prezentací uvnitř oborové či mezioborové vědecké komunity. Článek (min. rozsah 15 normostran) anebo veřejný příspěvek na konferenci typicky vycházejí z vlastního dizertačního badatelského projektu doktoranda, není to však podmínkou.

Tematické okruhy:

Jsou dané zaměřením vlastní badatelské aktivity doktoranda.

Doporučená nebo povinná literatura

Jelikož se jedná o rámcový předmět, jehož konkrétní náplň je stanovena vždy nově ve vztahu ke konkrétní situaci doktoranda, portfolio studijních materiálů je proměnlivé.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: článek zaslaný k recenznímu řízení / přijatý příspěvek na odbornou konferenci.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů