Článek k publikaci / Příspěvek na konferenci 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180CPKS2 zápočet 10 28 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 229 až 279 hodin domácí příprava anglicky, česky akademický rok

Garant předmětu

Slavomír HOŘÍNKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hanuš BARTOŇ, Slavomír HOŘÍNKA, Ivan KURZ, Luboš MRKVIČKA, Michal NEJTEK, Michal RATAJ

Obsah

Cíl výuky:

Studijní aktivita předepsaná k realizaci ve druhém roce studia vede doktoranda k získání dalších zkušeností spojených se psaním akademického textu a jeho prezentací uvnitř oborové či mezioborové vědecké komunity. Článek (min. rozsah 15 normostran) anebo veřejný příspěvek na konferenci typicky vycházejí z vlastního dizertačního badatelského projektu doktoranda, není to však podmínkou.

Tematické okruhy:

Jsou dané zaměřením vlastní badatelské aktivity doktoranda.

Výsledky učení

Článek zaslaný k recenznímu řízení, anebo přijatý do redakce, přednesení či publikování článku na konferenci.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Jelikož se jedná o rámcový předmět, jehož konkrétní náplň je stanovena vždy nově ve vztahu ke konkrétní situaci doktoranda, portfolio studijních materiálů je proměnlivé.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: článek zaslaný k recenznímu řízení / přijatý příspěvek na odbornou konferenci.

Poznámka

není

Rozvrh na akademický rok 2023/24:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů