Seminář dizertační práce 1

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180SDS1 Z 5 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 83 až 108 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost prezentovat aktuální stav bádání a aktivně reagovat na kritickou reflexi nejbližší komunity doktorandů a školitelů formou diskuse a začlenění podnětů do vlastní práce.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Studijní aktivita předepsaná k realizaci v prvním roce studia má za cíl komunikovat aktuální stav bádání v oblasti textové části disertace v rámci semináře nejbližší akademické komunity doktorandů a školitelů, vede ke schopnosti formulovat klíčové aspekty vlastního výzkumu a konfrontovat je s kritickými podněty kolegů.

Tematické okruhy:

Jsou dané zaměřením vlastní badatelské aktivity doktoranda.

Doporučená nebo povinná literatura

Jelikož se jedná o rámcový předmět, jehož konkrétní náplň je stanovena vždy nově ve vztahu ke konkrétní situaci doktoranda, portfolio studijních materiálů je proměnlivé.

Hodnoticí metody a kritéria

Prezentace výsledků teoretického výzkumu souvisejícího s tématem disertace.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů