Článek k publikaci / Příspěvek na konferenci 1

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180CPKS1 zápočet 10 28 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 229 až 279 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Článek zaslaný k recenznímu řízení, anebo přijatý do redakce, přednesení či publikování článku na konferenci.

Forma studia

samostudium, konzultace se školitelem

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Studijní aktivita předepsaná k realizaci v prvním roce studia vede doktoranda k získání prvních praktických dovedností spojených se psaním akademického textu a jeho prezentací uvnitř oborové či mezioborové vědecké komunity. Článek (min. rozsah 15 normostran) anebo veřejný příspěvek na konferenci typicky vycházejí z vlastního dizertačního badatelského projektu doktoranda, není to však podmínkou.

Tematické okruhy:

Jsou dané zaměřením vlastní badatelské aktivity doktoranda.

Doporučená nebo povinná literatura

Jelikož se jedná o rámcový předmět, jehož konkrétní náplň je stanovena vždy nově ve vztahu ke konkrétní situaci doktoranda, portfolio studijních materiálů je proměnlivé.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: článek zaslaný k recenznímu řízení / přijatý příspěvek na odbornou konferenci.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů