Zjednodušený studijní plán Skladba a teorie skladby (D) od 2022/2023

Studijní program: Skladba a teorie skladby

Typ studia: Doktorské

Studijní plán: celkový | zjednodušený

1. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
180CPKS1 Článek k publikaci / Příspěvek na konferenci 1 Z 10
180DITS1 Dizertace - textová část 1 Z 10
180DIUS1 Dizertace - umělecká část 1 Z 10
180KCS Kritické čtení odborného textu ZK 10
180SDS1 Seminář dizertační práce 1 Z 5
180SSK1 Seminář skladby pro doktorandy 1 Z 6
940VPM Výzkumné a publikační metody ZK 6
Kreditů z povinných předmětů 57
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
180SPSK Specializovaná přednáška pro doktorandy Z 10
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk (D)
výběr ze skupiny První cizí jazyk (D)
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
180CPKS2 Článek k publikaci / Příspěvek na konferenci 2 Z 10
180DITS2 Dizertace - textová část 2 Z 10
180DIUS2 Dizertace - umělecká část 2 Z 10
180SDS2 Seminář dizertační práce 2 Z 6
180SSK2 Seminář skladby pro doktorandy 2 Z 6
Kreditů z povinných předmětů 42
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
180SPSK Specializovaná přednáška pro doktorandy Z 10
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk (D)
výběr ze skupiny První cizí jazyk (D)
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 18
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
180DITS3 Dizertace - textová část 3 Z 20
180DIUS3 Dizertace - umělecká část 3 Z 20
180SSK3 Seminář skladby pro doktorandy 3 Z 6
Kreditů z povinných předmětů 46
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
180SPSK Specializovaná přednáška pro doktorandy Z 10
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk (D)
výběr ze skupiny První cizí jazyk (D)
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 14
Celkem kreditů za ročník 60