Seminář skladby pro doktorandy 1

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180SSK1 Z 6 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 108 až 138 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Kultivace úzce oborové diskuse a schopnosti aktivního působení v odborné komunitě.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Systematické rozvíjení oborového diskursu za pomoci prezentace vlastních děl a kritické diskuse nad díly ostatních kolegů napříč všemi stupni studia.

Tematické okruhy:

Prezentace vlastní tvorby, diskuse o prezentovaných dílech, předávání informací o aktualitách oboru a diskusní hodnocení nových poznatků a událostí, organizace vystoupení a prezentace tvorby zahraničních hostů, diskuse o otázkách techniky, estetiky a dalších aspektech hudební tvorby. Předpokladem je samostatné kriticko-analytické hodnocení prezentovaných děl studentů s přesahem do pedagogické, estetické a hudebně teoretické roviny.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní materiály (partitury, nahrávky) vycházející z aktuálně prezentovaných a diskutovaných děl na Semináři skladby.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast na semináři, kvalita výstupů a odborná úroveň diskuse.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů