Seminář dizertační práce 2

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180SDS2 Z 6 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 108 až 138 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prohloubení schopnosti prezentovat aktuální stav bádání a aktivně reagovat na kritickou reflexi nejbližší komunity doktorandů a školitelů formou diskuse a začlenění podnětů do vlastní práce.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Studijní aktivita předepsaná k realizaci ve druhém roce studia má za cíl komunikovat aktuální stav bádání v oblasti textové části disertace v rámci semináře nejbližší akademické komunity doktorandů a školitelů, vede ke schopnosti formulovat klíčové aspekty vlastního výzkumu a konfrontovat je s kritickými podněty kolegů.

Tematické okruhy:

Jsou dané zaměřením vlastní badatelské aktivity doktoranda.

Doporučená nebo povinná literatura

Jelikož se jedná o rámcový předmět, jehož konkrétní náplň je stanovena vždy nově ve vztahu ke konkrétní situaci doktoranda, portfolio studijních materiálů je proměnlivé.

Hodnoticí metody a kritéria

Prezentace výsledků teoretického výzkumu souvisejícího s tématem disertace.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů