Základy elektroakustické kompozice pro jazzové obory 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101ZEAK1 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

v přípravě

Seznámení se se základními technologickými a informačními prostředky alektroakustické hudby včetně základní znalosti výpočetní techniky a orientace ve struktuře pefiréfií, typů dat, jejich archivace a přenositelnost. Zaručuje orientaci skladatele v technologické organizaci zvukové studia, v jeho základních tvůrčích dispoziích a v elementárních možnostech nejpoužívanějších studiových přístrojů.

Forma studia

Interaktivní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti z fyziky.

Obsah kurzu

v přípravě

Seznámení se se základními technologickými a informačními prostředky alektroakustické hudby včetně základní znalosti výpočetní techniky a orientace ve struktuře pefiréfií, typů dat, jejich archivace a přenositelnost. Zaručuje orientaci skladatele v technologické organizaci zvukové studia, v jeho základních tvůrčích dispoziích a v elementárních možnostech nejpoužívanějších studiových přístrojů.

Doporučená nebo povinná literatura

v přípravě

Vlachý, Václav: Praxe zvukové techniky, MUSICUS, 1995

Forró, Daniel: MIDI - Komunikace v hudbě, GRADA, 1993

Uživatelské přiručky příslušného softwarového a hardwarového vybavení.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů