Tisk studijního plánu

Studijní plán Jazzová hudba (Mg) od 2019/20

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
174JZA* Hra v jazzovém ansámblu
Z-7-24CS
ZK-7-28CS
Z-8-24CS
ZK-8-28CS
30
174MP* Magisterský projekt
Z-12-8SS+4CS
Z-12-9SS+5CS
Z-12-8SS+4CS
Z-12-9SS+5CS
48
Minimální počet kreditů 78
Povinné předměty
174KP* Koncertní praxe - jazzová hudba
Z-1-
Z-1-
2
Minimální počet kreditů 2
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
108OSHP* Organizace a struktura hudebního provozu
Z-2-16PS
ZK-3-16PS
Z-2-16PS
ZK-3-16PS
10
174VNHJ* Vývoj hry na hudební nástroj v historii jazzu
Z-4-2PT
Z-4-2PT
8
171ZZTH Základy zvukové techniky pro hudebníky
ZK-1-1PT
1
Minimální počet kreditů 25
Volitelné předměty
174JHN-VV Jazzová hudba (Mg) - volitelné předměty
0
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 105
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 15
Celkový počet kreditů 120
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Koncertní praxe - jazzová hudba 3 (174KP3) PZ Absolventským výkonem
Koncertní praxe - jazzová hudba 4 (174KP4) PZ Absolventským výkonem
Magisterský projekt 1 (174MP1) PZ Absolventským výkonem
Magisterský projekt 2 (174MP2) PZ Absolventským výkonem
Magisterský projekt 3 (174MP3) PZ Absolventským výkonem
Magisterský projekt 4 (174MP4) PZ Absolventským výkonem
Hra v jazzovém ansámblu 1 (174JZA1) PZ Absolventským výkonem
Hra v jazzovém ansámblu 2 (174JZA2) PZ Absolventským výkonem
Hra v jazzovém ansámblu 3 (174JZA3) PZ Absolventským výkonem
Hra v jazzovém ansámblu 4 (174JZA4) PZ Absolventským výkonem
Vývoj hry na hudební nástroj v historii jazzu 1 (174VNHJ1) ZT Vývoj hry na hudební nástroj v historii jazzu (S174VHNJ)
Vývoj hry na hudební nástroj v historii jazzu 2 (174VNHJ2) ZT