Tisk studijního plánu

Studijní plán Jazzová hudba (Mg) od 2019/20

Studijní obor: neurčen
Katedra jazzové hudby
Studijní program: Jazzová hudba
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
174JZA* Hra v jazzovém ansámblu
Z-7-2T
ZK-7-2T
Z-8-2T
ZK-8-2T
30
174MP* Magisterský projekt
Z-12-1T
Z-12-1T
Z-12-1T
Z-12-1T
48
Minimální počet kreditů 78
Povinné předměty
174KP* Koncertní praxe
Z-1-
Z-1-
2
Minimální počet kreditů 2
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
174VNHJ* Vývoj hry na hudební nástroj v historii jazzu
Z-4-2T
Z-4-2T
8
171ZZTH Základy zvukové techniky pro hudebníky
ZK-1-1T
1
Minimální počet kreditů 15
Volitelné předměty
174JHN-VV Jazzová hudba (Mg) - volitelné předměty
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PRV Pohybová a relaxační výchova - výběr
0
703TV Tělesná výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 95
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 25
Celkový počet kreditů 120
Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů