Koncertní praxe - jazzová hudba 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174KP4 Z 1 anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Má komplexní znalosti repertoáru jazzové hudby a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Má kultivované a zažité znalosti improvizačních postupů a procesů a má schopnost je volně aplikovat v různých souvislostech.

Realizuje, přetváří, tvoří, upravuje a/nebo produkuje hudbu na vysoké profesionální úrovni, vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Veřejně prezentuje vysoce kvalitní umělecký výkon v roli sólového i ansámblového hráče.

Forma studia

Veřejná koncertní prezentace.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Koncertní praxe připravuje studenta na reálnou situaci spojenou s jeho budoucím povoláním. V rámci koncertní praxe si student ověřuje své interpretační schopnosti na koncertním pódiu před publikem.

Tato praxe probíhá při veřejných koncertech Ansámblové hry, při ročníkových přehrávkách a při dalších veřejných prezentacích v rámci akcí školy. Praxi spojenou se studijním programem je vhodné doplnit individuálními koncertními aktivitami mimo školu.

Doporučená nebo povinná literatura

Výběr repertoáru je adekvátní individuálnímu zaměření studenta. V případě účasti studenta na některé celostátní či mezinárodní soutěži může být repertoár vybrán, doplněn nebo upraven na základě vyhlášených soutěžních podmínek.

Hodnoticí metody a kritéria

Úspěšné provedení koncertů v rámci předmětu Hra v jazzovém ansámblu a ročníkového koncertu, tematicky spojeného se zvoleným magisterským projektem.

Poznámka

Termíny koncertů se sjednávají prostřednictvím koncertního oddělení hudební fakulty.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů