Koncertní praxe - jazzová hudba 4

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174KP4 Z 1 anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HONZÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Má komplexní znalosti repertoáru jazzové hudby a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Má kultivované a zažité znalosti improvizačních postupů a procesů a má schopnost je volně aplikovat v různých souvislostech.

Realizuje, přetváří, tvoří, upravuje a/nebo produkuje hudbu na vysoké profesionální úrovni, vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Veřejně prezentuje vysoce kvalitní umělecký výkon v roli sólového i ansámblového hráče.

Forma studia

Veřejná koncertní prezentace.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Koncertní praxe připravuje studenta na reálnou situaci spojenou s jeho budoucím povoláním. V rámci koncertní praxe si student ověřuje své interpretační schopnosti na koncertním pódiu před publikem.

Tato praxe probíhá při veřejných koncertech Ansámblové hry, při ročníkových přehrávkách a při dalších veřejných prezentacích v rámci akcí školy. Praxi spojenou se studijním programem je vhodné doplnit individuálními koncertními aktivitami mimo školu.

Doporučená nebo povinná literatura

Výběr repertoáru je adekvátní individuálnímu zaměření studenta. V případě účasti studenta na některé celostátní či mezinárodní soutěži může být repertoár vybrán, doplněn nebo upraven na základě vyhlášených soutěžních podmínek.

Hodnoticí metody a kritéria

Úspěšné provedení koncertů v rámci předmětu Hra v jazzovém ansámblu a ročníkového koncertu, tematicky spojeného se zvoleným magisterským projektem.

Poznámka

Termíny koncertů se sjednávají prostřednictvím koncertního oddělení hudební fakulty.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů