Tisk studijního plánu

Studijní plán Jazzová hudba (Mg) od 2019/20 – 1. ročník

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hra v jazzovém ansámblu 174JZA1 Z 7 24CS 174JZA2 ZK 7 28CS
Magisterský projekt 174MP1 Z 12 8SS+4CS 174MP2 Z 12 9SS+5CS
Minimální počet kreditů za semestr 19 19
Povinné předměty
Koncertní praxe - jazzová hudba
 
174KP3 Z 1
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU3 ZK 3 2ST 702HAOU4 ZK 3 2ST
Organizace a struktura hudebního provozu 108OSHP1 Z 2 16PS 108OSHP2 ZK 3 16PS
Základy zvukové techniky pro hudebníky 171ZZTH ZK 1 1PT
Minimální počet kreditů za semestr 6 6
Volitelné předměty
Jazzová hudba (Mg) - volitelné předměty
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 25 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 5 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Koncertní praxe - jazzová hudba 3 (174KP3) PZ Absolventským výkonem
Koncertní praxe - jazzová hudba 4 (174KP4) PZ Absolventským výkonem
Magisterský projekt 1 (174MP1) PZ Absolventským výkonem
Magisterský projekt 2 (174MP2) PZ Absolventským výkonem
Magisterský projekt 3 (174MP3) PZ Absolventským výkonem
Magisterský projekt 4 (174MP4) PZ Absolventským výkonem
Hra v jazzovém ansámblu 1 (174JZA1) PZ Absolventským výkonem
Hra v jazzovém ansámblu 2 (174JZA2) PZ Absolventským výkonem
Hra v jazzovém ansámblu 3 (174JZA3) PZ Absolventským výkonem
Hra v jazzovém ansámblu 4 (174JZA4) PZ Absolventským výkonem
Vývoj hry na hudební nástroj v historii jazzu 1 (174VNHJ1) ZT Vývoj hry na hudební nástroj v historii jazzu (S174VHNJ)
Vývoj hry na hudební nástroj v historii jazzu 2 (174VNHJ2) ZT