English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

doc. Ing. MgA. Ondřej URBAN, Ph.D.

Email:
ondrej.urban@hamu.cz
Předměty:
Vedené obhájené VŠKP:
 • BcA. Zázvůrek Jan – Zpěv před mikrofonem
 • BcA. Zázvůrek Jan – Jan Zázvůrek_:_Hudební nahrávka
 • MgA. Zázvůrek Jan – Jan Zázvůrek_:_Hudební nahrávka
 • MgA. Balcar Jan – Tvůrčí přínos zvukové režie při zpracování hudebního snímku
 • BcA. Kravařík Jindřich – Umělecké aspekty dynamických úprav signálu v hudebních nahrávkách
 • BcA. Kunčar Pavel – Mikrofonování akustických nástrojů při živém ozvučování koncertů
 • BcA. Kravařík Jindřich – Jindřich Kravařík: Hudební nahrávka
 • BcA. Kunčar Pavel – Pavel Kunčar: Hudební nahrávka
 • BcA.MgA. Bejčková Eliška – Zpracování zvuku pomocí volně dostupných zásuvných modulů
 • BcA.MgA. Bejčková Eliška – Eliška Bejčková: Hudební nahrávka
 • DiS.BcA. Hodan Michal – Srovnání přístupů nahrávání odlišných typů hudby
 • DiS.BcA. Hodan Michal – Michal Hodan: Hudební nahrávka
 • MgA. Kravařík Jindřich – Současný stav problematiky hlasitosti zvukového signálu
 • BcA. Sklenář André – Granulární syntéza a její aplikace
 • BcA. Vyšínská Hana DiS. – Infrazvuk
 • BcA. Sýkora Michal – Digitálne ovládanie audio zariadení
Platnost dat k 22. 7. 2018