Digitální střih pro ZT 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171DSZT1 Z 3 6 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 71 až 86 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchači se seznámí s editačními aplikacemi používanými při postprodukci snímků vážné hudby.

Získají orientaci v obecně používané aplikaci – Pro Tools, která je celosvětově používána. Studenti se seznámí se zákonitostmi střihu mluveného slova z hlediska temporytmu, přirozeného spádu řeči, pak přistoupí k nácviku hudebního střihu se zřetelem k aplikaci Pro Tools.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Tato specializovaná disciplína zvukové tvorby připraví posluchače na jednu z nejdůležitějších praktických dovedností – digitální střih. Cílem předmětu je zvládnutí postprodukční fáze vzniku hudební nahrávky, tedy střih, mix a mastering snímku. Důležitý je důraz na regulérní a efektivní pracovní postupy a znalost norem a doporučení.

Tematické okruhy:

Střih mluveného slova

Střih hudby, vedení hudebně režijních poznámek

Střih v programu ProTools

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

VRZAL, Martin. Střih záznamu hudby. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2007. 103 s. :. ISBN 978-80-7331-114-8 (brož.) il., noty, + 1 CD.

ZAMAZAL, Václav. Hudební nástroje před mikrofonem. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1975. 183 s. : noty, obr.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro získání zápočtu student předloží střihové cvičení nebo zpracovanou nahrávku včetně explikace. Vyžaduje se jednotný formát textu, vhodné používání odborné terminologie.

Účast ve výuce musí být nadpoloviční.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů