Disertační práce - textová část

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180DPZT Z 60 anglicky, česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

disertace

Forma studia

prezenční, kombinovaná

Předpoklady a další požadavky

disertace

Obsah kurzu

disertace

Doporučená nebo povinná literatura

disertace

Hodnoticí metody a kritéria

disertace

Poznámka

disertace

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů