Seminář zvukové tvorby a hudební režie 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171SZTH7 zápočet 3 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ondřej URBAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš DVOŘÁK, Jiří GEMROT, Martin PINKAS, Sylva STEJSKALOVÁ, Ondřej URBAN

Obsah

Cíl výuky:

Zvládnutí samostatné prezentace uměleckého výzkumu, vlastního úsudku a zkušenost s vystupováním před odbornou veřejností. Schopnost účastnit se aktivně diskuze, obhajoba vlastních názorů, osvojení si odborné terminologie.

V případě účasti zahraničních studentů nebo hostů může být vedení semináře zcela nebo částečně v anglickém jazyce.

Seminář poskytuje prostor pro odborné explikace aktuálních témat z oblasti zvukové tvorby, které přednáší pedagog, případně pozvaní hosté a studenti.

Obsahem jsou konzultace nahrávacích projektů, včetně závěrečných prací, jejich přípravy a hodnocení výsledků.

Tematické okruhy:

Reflexe zadání závěrečných prací a témat z aktuální problematiky oboru zvuková tvorba

Dokumentace vlastních nahrávacích projektů

Diskuze o aktuálním nahrávání

Analýza zvukového obrazu na současných i historických nahrávkách

Výsledky učení

Student je schopen zpracování a prezentace zadaného tématu v požadovaném rozsahu, používá odbornou terminologii, reflektuje vlastní vystupování a dokáže diskutovat na odpovídající odborné úrovni. Umí vyhledat a zpracovat textové studijní zdroje, prezentovat vlastní umělecký výzkum.

Předpoklady a další požadavky

Prezentace vlastní tvorby, povinná účast minimálně 70%.

Literatura

Povinné zdroje:

Archiv Zvukového studia HAMU

Vlastní archiv realizovaných nahrávek

Rozpracovaná magisterská práce

Elektronické studijní zdroje přístupné z Knihovny HAMU:

Naxos Music Library, Digital Concert Hall, Metropolitní Opera New York a další internetové platformy poskytující stěžejní snímky historické i současné.

Partitury a nahrávky vybraných děl. Do programu semináře může být zařazena exkurze do institucí, jakými jsou Národní technické muzeum, Český rozhlas, Česká televize, Rudolfinum, Český národní symfonický orchestr a další soukromá nahrávací studia apod.

Hodnoticí metody a kritéria

Student/ka prezentuje v průběhu semestru praktickou i teoretickou část magisterské práce, ve které se věnuje vlastní nahrávce studiové nebo live a stanovenému tématu v rozsahu stanoveném pedagogem. Účast na semináři je povinná, požadovaná docházka je nejméně 70 %. Při splnění všech podmínek získává student zápočet.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 1040
Učebna KZT

(Lichenštejnský palác)
URBAN O.
STEJSKALOVÁ S.

11:10–12:40
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 11:10–12:40 Ondřej URBAN
Sylva STEJSKALOVÁ
Učebna KZT
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů