Tisk studijního plánu

Studijní plán Zvuková tvorba a hudební režie - Hudební režie (Mg) od 2022/23

Specializace: Hudební režie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty
171CP* Čtení partitur
Z-4-1CT
Z-4-1CT
Z-5-1CT
13
171SSAN* Specializovaná sluchová analýza
Z-4-1CT
ZK-4-1CT
8
171THR* Teorie hudební režie
Z-4-1PT
ZK-4-1PT
8
171VZTH* Volná zvuková tvorba HR
ZK-2-1DT
ZK-2-1DT
ZK-6-1DT
ZK-6-1DT
16
171ENP Externí nahrávací praxe
Z-2-6CS
2
171PZVT* Praxe zvukové tvorby a hudební režie
ZK-6-2CT
ZK-6-2CT
ZK-6-2CT
ZK-10-2CT
28
171SZTH* Seminář zvukové tvorby a hudební režie
Z-3-1ST
Z-3-1ST
Z-3-1ST
Z-3-1ST
12
Minimální počet kreditů 87
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
171HEHR* Hudební estetika pro hudební režiséry
Z-5-1PT+1ST
ZK-5-1PT+1ST
10
171PMPHR Příprava magisterské práce HR
Z-2-12SS
2
186ZSTE* Základy skladebné techniky
Z-1-1CT
Z-1-1CT
ZK-1-1CT
3
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
108EZT Estetika zvukové tvorby
ZK-2-1ST
2
Minimální počet kreditů 23
Volitelné předměty
171HRNVV Hudební režie (Mg) Volitelné předměty - výběr
0
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
171ZVPM Zvuková tvorba a hudební režie - pedagogické minimum
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 110
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 10
Celkový počet kreditů 120
Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Zvuková tvorba a hudební režie - pedagogické minimum [171ZVPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Teorie hudební režie 5 (171THR5) ZT Diplomovou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 5 (171SZTH5) ZT Diplomovou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 6 (171SZTH6) ZT Diplomovou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 7 (171SZTH7) ZT Diplomovou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 8 (171SZTH8) ZT Diplomovou prací
Teorie hudební režie 6 (171THR6) ZT Diplomovou prací
Teorie hudební režie 5 (171THR5) ZT Teorie hudební režie (S171THR)
Teorie hudební režie 6 (171THR6) ZT
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 5 (171PZVT5) PZ Hudební režie autonomního zvukového díla (S171HRZDM)
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 6 (171PZVT6) PZ
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 7 (171PZVT7) PZ
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 8 (171PZVT8) PZ
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 5 (171SZTH5) ZT
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 6 (171SZTH6) ZT
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 7 (171SZTH7) ZT
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 8 (171SZTH8) ZT
Hudební estetika pro hudební režiséry 1 (171HEHR1) ZT Hudební estetika (S171HE)
Hudební estetika pro hudební režiséry 2 (171HEHR2) ZT