Seminář zvukové tvorby a hudební režie 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171SZTH6 zápočet 3 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Zvládnutí prezentace vlastní práce a zkušenost s vystupováním před odbornou veřejností. Schopnost účastnit se aktivně diskuze, obhajoba vlastních názorů, osvojení si odborné terminologie.

V případě účasti zahraničních studentů nebo hostů vedení semináře zcela nebo částečně v angličtině.

Shrnutí obsahu předmětu:

Seminář poskytuje prostor pro odborné explikace aktuálních témat z oblasti zvukové tvorby a hudební režie, které přednáší pedagog, případně pozvaní hosté a studenti.

Obsahem jsou konzultace nahrávaných projektů, jejich přípravy a zhodnocení výsledků.

Tematické okruhy:

Reflexe zadání seminárních i závěrečných prací a témat z aktuální problematiky oboru zvukové tvorby a hudební režie.

Např. Novinky na Digital Concert Hall

Nové tituly českých i zahraničních vydavatelství (Supraphon, Deutsche Grammophon a další)

Dokumentace aktuálních nahrávání, diskuse

Analýza zvukového obrazu a interpretace na současných i historických nahrávkách

Výsledky učení

Student je schopen zpracování a prezentace zadaného tématu v požadovaném rozsahu, používá odbornou terminologii, reflektuje vlastní vystupování a dokáže diskutovat na odpovídající odborné úrovni. Umí vyhledat a zpracovat textové studijní zdroje.

Předpoklady a další požadavky

Prezentace vlastní tvorby, povinná účast minimálně 70%.

Literatura

Archiv Zvukového studia HAMU

Vlastní archiv realizovaných nahrávek

Elektronické studijní zdroje přístupné z Knihovny HAMU:

Naxos Music Library, Digital Concert Hall, Metropolitní Opera New York a další internetové platformy poskytující stěžejní snímky historické i současné.

Partitury a nahrávky vybraných děl. Do programu semináře může být zařazena exkurze do institucí, jakými jsou Národní technické muzeum, Český rozhlas, Česká televize, Rudolfinum, Český národní symfonický orchestr a např. další soukromá nahrávací studia apod.

Hodnoticí metody a kritéria

Student/ka prezentuje v průběhu semestru minimálně jednu seminární práci v rozsahu 3-5 stran textu, ve které se věnuje analýze vybraných vlastních nebo zadaných zvukových nahrávek. Dále zpracovává recenze na aktuální dění v oblasti hudební kultury. Zadání a rozsah prací stanovuje individuálně pedagog.

Účast na semináři je povinná, požadovaná docházka je nejméně 70%. Při splnění všech podmínek získává student zápočet.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů