Tisk studijního plánu

Studijní plán Zvuková tvorba a hudební režie - Zvuková tvorba (Mg) od 2022/23

Specializace: Zvuková tvorba
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty
171ENP Externí nahrávací praxe
Z-2-6CS
2
171PZVT* Praxe zvukové tvorby a hudební režie
ZK-6-2CT
ZK-6-2CT
ZK-6-2CT
ZK-10-2CT
28
171SZTH* Seminář zvukové tvorby a hudební režie
Z-3-1ST
Z-3-1ST
Z-3-1ST
Z-3-1ST
12
171HPSA* Hudební a psychologická akustika
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
6
171RONA* Rozbory nahrávek
ZK-2-12SS
ZK-2-14SS
ZK-2-12SS
ZK-2-14SS
8
171TEZT* Teorie zvukové tvorby
ZK-4-1PT
ZK-4-1PT
8
171VOZT* Volná zvuková tvorba ZT
ZK-2-1DT
ZK-2-1DT
ZK-8-1DT
ZK-8-1DT
20
Minimální počet kreditů 84
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
108EZT Estetika zvukové tvorby
ZK-2-1ST
2
171KZSM* Kódování zvuku v současných médiích
ZK-3-1ST
ZK-3-1ST
6
171LHL Lidský hlas
ZK-2-1PT+1ST
2
171PMPZT Příprava magisterské práce ZT
Z-2-12SS
2
Minimální počet kreditů 18
Volitelné předměty
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
171ZVPM Zvuková tvorba a hudební režie - pedagogické minimum
0
171ZTNVV Zvuková tvorba (Mg) Volitelné předměty výběr
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 102
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 18
Celkový počet kreditů 120
Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Zvuková tvorba a hudební režie - pedagogické minimum [171ZVPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 5 (171SZTH5) ZT Diplomovou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 6 (171SZTH6) ZT Diplomovou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 7 (171SZTH7) ZT Diplomovou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 8 (171SZTH8) ZT Diplomovou prací
Teorie zvukové tvorby 5 (171TEZT5) ZT Diplomovou prací
Teorie zvukové tvorby 6 (171TEZT6) ZT Diplomovou prací
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 5 (171PZVT5) PZ Autonomní zvukové dílo (S171AZDM)
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 6 (171PZVT6) PZ
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 7 (171PZVT7) PZ
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 8 (171PZVT8) PZ
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 5 (171SZTH5) ZT
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 6 (171SZTH6) ZT
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 7 (171SZTH7) ZT
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 8 (171SZTH8) ZT
Teorie zvukové tvorby 5 (171TEZT5) ZT Teorie zvukové tvorby (S171TZT)
Teorie zvukové tvorby 6 (171TEZT6) ZT
Hudební a psychologická akustika 1 (171HPSA1) ZT Hudební a psychologická akustika (S171HUPA)
Hudební a psychologická akustika 2 (171HPSA2) ZT