Volná zvuková tvorba ZT 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171VOZT4 zkouška 8 1 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 190 až 230 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Milan GUŠTAR, Ondřej URBAN

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s programem Csound a jeho využitím při generování a zpracování zvukových signálů a tvorbě elektroakustických kompozic.

Tematické okruhy:

Koncepce programu Csound

Csound – Instruments (definice nástrojů)

Csound – Score (definice partitury)

Výsledky učení

Student bude znát základy práce s programem Csound. Bude schopen sestavit nástroje pro generování a zpracování zvuku a ovládat je pomocí vytvořené partitury. Pomocí programu Csound vytvoří elektroakustickou kompozici.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti matematiky, informatiky, akustiky, studiové techniky, hudební teorie, teorie zvukové tvorby a kompozice.

Literatura

Doporučená literatura:

VERCOE, Barry. The Canonical Csound Reference Manual. Dostupné z: http://www.csounds.com/manual/html/

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení atestace: samostatné práce, kterými student prokáže schopnost praktického využití získaných znalostí. Minimální povinná účast studenta ve výuce je 70 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů