Teorie zvukové tvorby 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171TEZT6 zkouška 4 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 90 až 110 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Ondřej URBAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš DVOŘÁK, Ondřej URBAN

Obsah

Cíl výuky:

Smyslem předmětu je vybavit budoucí zvukové profesionály schopností teoretické reflexe v oboru, naučit se vnímat úzké propojení teoretických základů a praktické činnosti.

Shrnutí obsahu předmětu:

Další prohlubování rozsahu a hloubky teoretické připravenosti budoucího mistra zvuku na různé typy stylizace hudební nahrávky, získání znalostí umělecko-technických prostředků zvukové stylizace a vyjadřovacích možností stylizovaného zvuku, teoretická reflexe pokročilých činností z hlediska etiky a estetiky.

Tematické okruhy:

  1. Splývání, směšování a souznění více zvukových informací
  2. Reálný, imaginární a virtuální prostor a jeho vliv na zvukovou informaci
  3. Umělý dozvuk - zvuková iluze prostoru, shoda a rozpor s realitou
  4. Umělý dozvuk - efekt prodloužení a potvrzení zvukové informace
  5. Umělý dozvuk - efekt zesílení a filtrace zvukové informace
  6. Umělý dozvuk - efekt virtuální vertikální zvukové struktury
  7. Etika a estetika zvukové retuše, restaurace a rekonstrukce
  8. Zvuková pedagogika, výchova zvukem a výchova ke zvuku
  9. Teoretické základy umělecké kritiky hudební nahrávky

Výsledky učení

Student dokáže reflektovat a komentovat problematiku danou tematickými okruhy, vidět v důsledcích a souvislostech dané teoretické jevy a promítnout je do své praktické činnosti.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

SYROVÝ, Václav. Hudební zvuk. Praha: AMU, 2009. ISBN 978-80-7331-323-4.

Doporučená literatura:

BLÁHA, Ivo. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 1995. 163 s. ISBN 80-85883-04-X (brož.).

ŠÍP, Ladislav. Nahrávání a reprodukovaná hudba. 1. vyd. Praha: SHV, 1962. 82 s.

ŠÍP, Ladislav. Pěvci před mikrofonem. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. 92 s. : fotografie

Hodnoticí metody a kritéria

Známka ze zkoušky je udělena na základě úspěšného zodpovězení dvou otázek z tematických okruhů uvedených níže. Účast na přednáškách je vyžadována minimálně ze 75 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů