Volná zvuková tvorba ZT 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171VOZT2 zkouška 2 1 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Milan GUŠTAR, Ondřej URBAN

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu je prohloubit znalosti programování v jazyce Python a jeho užití ve volné autorské tvorbě. Zvláštní pozornost bude věnována aplikacím v umělecké tvorbě a studiové praxi, především práci s grafikou a zvukem a tvorbě interaktivních programů.

Tematické okruhy:

Práce s grafikou v jazyce Python

Zpracování zvuku v jazyce Python

Tvorba interaktivních programů v jazyce Python

Výsledky učení

Student bude znát základy programování a bude schopen tyto znalosti prakticky použít při práci s programovacím jazykem Python. Vytvoří jednoduchý interaktivní softwarový systém pro generování zvuku s grafickým rozhraním.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti programování v jazyce Python, matematiky, hudební teorie, teorie zvukové tvorby a kompozice.

Literatura

Dokumentace jazyka Python 3.x. Dostupné z: https://www.python.org/

KNUTH, Donald. The Art of Computer Programming. New Jersey: Pearson Education, 2011. ISBN 9780321751041.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení atestace: samostatné práce, kterými student prokáže schopnost praktického využití získaných znalostí. Minimální povinná účast studenta ve výuce je 70 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost 2056
Učebna Zvukové studio

(Lichenštejnský palác)
GUŠTAR M.
14:00–14:45
(přednášková par. 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
14:00–14:45 Milan GUŠTAR Učebna Zvukové studio
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů