Volná zvuková tvorba ZT 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171VOZT2 ZK 2 1 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student bude znát základy programování a bude schopen tyto znalosti prakticky použít při práci s programovacím jazykem Python. Vytvoří jednoduchý interaktivní softwarový systém pro generování zvuku s grafickým rozhraním.

Forma studia

dílna

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti programování v jazyce Python, matematiky, hudební teorie, teorie zvukové tvorby a kompozice.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu je prohloubit znalosti programování v jazyce Python a jeho užití ve volné autorské tvorbě. Zvláštní pozornost bude věnována aplikacím v umělecké tvorbě a studiové praxi, především práci s grafikou a zvukem a tvorbě interaktivních programů.

Tematické okruhy:

Práce s grafikou v jazyce Python

Zpracování zvuku v jazyce Python

Tvorba interaktivních programů v jazyce Python

Doporučená nebo povinná literatura

Dokumentace jazyka Python 3.x. Dostupné z: https://www.python.org/

KNUTH, Donald. The Art of Computer Programming. New Jersey: Pearson Education, 2011. ISBN 9780321751041.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení atestace: samostatné práce, kterými student prokáže schopnost praktického využití získaných znalostí. Minimální povinná účast studenta ve výuce je 70 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů