Zjednodušený studijní plán Zvuková tvorba a hudební režie - Zvuková tvorba (Mg) od 2022/23

Katedra zvukové tvorby

Studijní program: Zvuková tvorba a hudební režie
Studijní specializace: Zvuková tvorba

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
171HPSA1 Hudební a psychologická akustika 1 ZK 3
171KZSM1 Kódování zvuku v současných médiích 1 ZK 3
171PZVT5 Praxe zvukové tvorby a hudební režie 5 ZK 6
171RONA7 Rozbory nahrávek 7 ZK 2
171SZTH5 Seminář zvukové tvorby a hudební režie 5 Z 3
171TEZT5 Teorie zvukové tvorby 5 ZK 4
171VOZT1 Volná zvuková tvorba ZT 1 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Zvuková tvorba (Mg) Volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
108EZT Estetika zvukové tvorby ZK 2
171HPSA2 Hudební a psychologická akustika 2 ZK 3
171KZSM2 Kódování zvuku v současných médiích 2 ZK 3
171LHL Lidský hlas ZK 2
171PZVT6 Praxe zvukové tvorby a hudební režie 6 ZK 6
171RONA8 Rozbory nahrávek 8 ZK 2
171SZTH6 Seminář zvukové tvorby a hudební režie 6 Z 3
171TEZT6 Teorie zvukové tvorby 6 ZK 4
171VOZT2 Volná zvuková tvorba ZT 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 30
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Zvuková tvorba (Mg) Volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 4
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
171ENP Externí nahrávací praxe Z 2
171PZVT7 Praxe zvukové tvorby a hudební režie 7 ZK 6
171PMPZT Příprava magisterské práce ZT Z 2
171RONA9 Rozbory nahrávek 9 ZK 2
171SZTH7 Seminář zvukové tvorby a hudební režie 7 Z 3
171VOZT3 Volná zvuková tvorba ZT 3 ZK 8
Kreditů z povinných předmětů 23
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Zvuková tvorba (Mg) Volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
171PZVT8 Praxe zvukové tvorby a hudební režie 8 ZK 10
171RONA0 Rozbory nahrávek 10 ZK 2
171SZTH8 Seminář zvukové tvorby a hudební režie 8 Z 3
171VOZT4 Volná zvuková tvorba ZT 4 ZK 8
Kreditů z povinných předmětů 23
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Zvuková tvorba (Mg) Volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 14
Celkem kreditů za ročník 60