Tisk studijního plánu

Studijní plán Zvuková tvorba a hudební režie - Zvuková tvorba (Mg) od 2022/23 – 1. ročník

Specializace: Zvuková tvorba
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 171PZVT5 ZK 6 2CT 171PZVT6 ZK 6 2CT
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 171SZTH5 Z 3 1ST 171SZTH6 Z 3 1ST
Hudební a psychologická akustika 171HPSA1 ZK 3 2PT 171HPSA2 ZK 3 2PT
Rozbory nahrávek 171RONA7 ZK 2 12SS 171RONA8 ZK 2 14SS
Teorie zvukové tvorby 171TEZT5 ZK 4 1PT 171TEZT6 ZK 4 1PT
Volná zvuková tvorba ZT 171VOZT1 ZK 2 1DT 171VOZT2 ZK 2 1DT
Minimální počet kreditů za semestr 20 20
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU3 ZK 3 2ST 702HAOU4 ZK 3 2ST
Estetika zvukové tvorby
 
108EZT ZK 2 1ST
Kódování zvuku v současných médiích 171KZSM1 ZK 3 1ST 171KZSM2 ZK 3 1ST
Lidský hlas
 
171LHL ZK 2 1PT+1ST
Minimální počet kreditů za semestr 6 10
Volitelné předměty
Modulová výuka pro HAMU
Zvuková tvorba (Mg) Volitelné předměty výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

④ Zvuková tvorba a hudební režie - pedagogické minimum [171ZVPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 5 (171SZTH5) ZT Diplomovou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 6 (171SZTH6) ZT Diplomovou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 7 (171SZTH7) ZT Diplomovou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 8 (171SZTH8) ZT Diplomovou prací
Teorie zvukové tvorby 5 (171TEZT5) ZT Diplomovou prací
Teorie zvukové tvorby 6 (171TEZT6) ZT Diplomovou prací
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 5 (171PZVT5) PZ Autonomní zvukové dílo (S171AZDM)
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 6 (171PZVT6) PZ
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 7 (171PZVT7) PZ
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 8 (171PZVT8) PZ
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 5 (171SZTH5) ZT
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 6 (171SZTH6) ZT
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 7 (171SZTH7) ZT
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 8 (171SZTH8) ZT
Teorie zvukové tvorby 5 (171TEZT5) ZT Teorie zvukové tvorby (S171TZT)
Teorie zvukové tvorby 6 (171TEZT6) ZT
Hudební a psychologická akustika 1 (171HPSA1) ZT Hudební a psychologická akustika (S171HUPA)
Hudební a psychologická akustika 2 (171HPSA2) ZT