Teorie zvukové tvorby 5

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171TEZT5 zkouška 4 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 91 až 111 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ondřej URBAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš DVOŘÁK, Ondřej URBAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dokáže reflektovat a komentovat problematiku danou tematickými okruhy, vidět v důsledcích a souvislostech dané teoretické jevy a promítnout je do své praktické činnosti.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Smyslem předmětu je vybavit budoucí zvukové profesionály schopností teoretické reflexe v oboru a schopností odborně fundovaně komentovat a obhajovat zvolený pracovní koncept a postup.

Shrnutí obsahu předmětu:

Pochopení rozsahu významu a hloubky teoretické připravenosti budoucího mistra zvuku na různé typy stylizace hudební nahrávky, získání znalostí umělecko-technických prostředků zvukové stylizace a vyjadřovacích možností stylizovaného zvuku.

Tematické okruhy:

  1. Hudba a zvuk, hudební nebo zvukový styl a sloh, autentický zvuk, psychologie působení zvuku
  2. Výškové, dynamické, barevné a prostorové hledisko, zvuková asociace a imaginace, synestezie
  3. Zvuková konsonance a disonance, zvuková nálada, prostředí, klima, atmosféra, ekologie a terorismus
  4. Teoretické základy nestandardní zvukové tvorby
  1. Teoretické základy tvorby audiovizuálního díla

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

SYROVÝ, Václav. Hudební zvuk. Praha: AMU, 2009. ISBN 978-80-7331-323-4.

Doporučená literatura:

BLÁHA, Ivo. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 1995. 163 s. ISBN 80-85883-04-X (brož.).

ŠÍP, Ladislav. Nahrávání a reprodukovaná hudba. 1. vyd. Praha: SHV, 1962. 82 s.

ŠÍP, Ladislav. Pěvci před mikrofonem. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. 92 s. : fotografie

Hodnoticí metody a kritéria

Známka ze zkoušky je udělena na základě úspěšného zodpovězení dvou otázek z tematických okruhů uvedených níže. Účast na přednáškách je vyžadována minimálně ze 75 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů