Teorie zvukové tvorby 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171TEZT5 zkouška 4 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 91 až 111 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ondřej URBAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš DVOŘÁK, Ondřej URBAN

Obsah

Cíl výuky:

Smyslem předmětu je vybavit budoucí zvukové profesionály schopností teoretické reflexe v oboru a schopností odborně fundovaně komentovat a obhajovat zvolený pracovní koncept a postup.

Shrnutí obsahu předmětu:

Pochopení rozsahu významu a hloubky teoretické připravenosti budoucího mistra zvuku na různé typy stylizace hudební nahrávky, získání znalostí umělecko-technických prostředků zvukové stylizace a vyjadřovacích možností stylizovaného zvuku.

Tematické okruhy:

  1. Hudba a zvuk, hudební nebo zvukový styl a sloh, autentický zvuk, psychologie působení zvuku
  2. Výškové, dynamické, barevné a prostorové hledisko, zvuková asociace a imaginace, synestezie
  3. Zvuková konsonance a disonance, zvuková nálada, prostředí, klima, atmosféra, ekologie a terorismus
  4. Teoretické základy nestandardní zvukové tvorby
  1. Teoretické základy tvorby audiovizuálního díla

Výsledky učení

Student dokáže reflektovat a komentovat problematiku danou tematickými okruhy, vidět v důsledcích a souvislostech dané teoretické jevy a promítnout je do své praktické činnosti.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

SYROVÝ, Václav. Hudební zvuk. Praha: AMU, 2009. ISBN 978-80-7331-323-4.

Doporučená literatura:

BLÁHA, Ivo. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 1995. 163 s. ISBN 80-85883-04-X (brož.).

ŠÍP, Ladislav. Nahrávání a reprodukovaná hudba. 1. vyd. Praha: SHV, 1962. 82 s.

ŠÍP, Ladislav. Pěvci před mikrofonem. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. 92 s. : fotografie

Hodnoticí metody a kritéria

Známka ze zkoušky je udělena na základě úspěšného zodpovězení dvou otázek z tematických okruhů uvedených níže. Účast na přednáškách je vyžadována minimálně ze 75 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost 2056
Učebna Zvukové studio

(Lichenštejnský palác)
DVOŘÁK A.
10:40–11:25
(přednášková par. 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
10:40–11:25 Aleš DVOŘÁK Učebna Zvukové studio
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů