Rozbory nahrávek 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171RONA7 zkouška 2 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš DVOŘÁK

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu je nabývání, tříbení a upevnění poslechových zkušeností a rozvíjení schopnosti analyzovat rozličná zvuková ztvárnění nahrávek hudebních nástrojů a zpěvu v různých akustických podmínkách s ohledem na instrumentaci daného díla. V případě význačných děl jsou porovnávány nahrávky téhož díla v podání různých interpretů, ztvárněné různými nahrávacími týmy a vydané různými vydavatelstvími.

Tematické okruhy:

Sólový nástroj: smyčcový (housle, violoncello), dechový, drnkací (loutna, harfa, kytara), klávesový (klavír, cembalo). Malý vokální soubor a capella. Sbor a capella. Varhany.

Výsledky učení

Student je na základě analytického poslechu hudebních nahrávek schopen plynule a fundovaně se vyjádřit ke zvukovému ztvárnění nahrávky, dokáže popsat míru stylizace zvukového pojetí nahrávky např. oproti koncertnímu provedení, případně odhadne způsob záznamu a zpracování. Student se rovněž naučí věcně a odborně argumentovat, aby byl schopen vysvětlit popř. obhájit zvolenou koncepci zvukového ztvárnění a míru stylizace zvukového díla.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

Zvukový archiv Zvukového studia HAMU

Fond hudebních nahrávek knihovny HAMU

Doporučená literatura:

Elektronické studijní zdroje Knihovny HAMU:

Naxos Music Library. Dostupné z: https://www.naxosmusiclibrary.com/login

Digital Concert Hall. Dostupné z : https://www.digitalconcerthall.com/en/home

Recenzní rubriky významných hudebních časopisů (Gramophone, Diapason apod.)

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení atestace podmiňuje vystoupení studenta na semináři s referátem o celkové délce minimálně 70 minut (včetně poslechu ukázek) a jeho aktivní účast v diskusi o svém vystoupení i o dalších referátech. Doporučená forma referátu je analýza a recenze zvukového díla z hlediska zaměření předmětu, popř. dramaturgické zdůvodnění zařazení či nezařazení posuzovaného díla např. do rozhlasového vysílání z hlediska koncepce zvukového ztvárnění. Nedílnou součástí referátu jsou vhodně zvolené zvukové ukázky.

Povinná účast studenta na seminářích min. 60 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost 2056
Učebna Zvukové studio

(Lichenštejnský palác)
DVOŘÁK A.
09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–10:30 Aleš DVOŘÁK Učebna Zvukové studio
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů