Lidský hlas

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171LHL zkouška 2 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíle výuky:

Výuka je zaměřena na zvládnutí základních vokologických témat od anatomie a fyziologie tvorby hlasu, přes akustiku, optické a jiné objektivní metody měření hlasových funkcí a v neposlední řadě poznání teorie poslechového hodnocení kvalitativních vlastností hlasu. Tyto poznatky by měl student být schopen aplikovat ve vzájemných souvislostech na pochopení procesů jak profesionálního hlasu, ale i v oblastech poruch hlasu.

Tematické okruhy:

Teoretické přednášky:

Anatomie a funkční fyziologie hlasového systému, principy vzniku poruch hlasu

Hlas jako zvuk, akustika hlasu (výška, intenzita hlasu, akustické spektrum, formanty)

Akustické a vibrační metody objektivního pozorování hlasového systému

Optické pozorování hlasotvorného aparátu (stroboskopie, videokymografie, vysokorychlostní snímání)

Základy psychoakustiky (percepčního hodnocení) hlasu

Hlasové rejstříky (mechanismy kmitání hlasivek, percepční rozdíly)

Rezonance jako akustický fenomén, hlasové rezonance, kvality, typy hlasů a propojení s hlasovými rejstříky

Workshopy a individuální práce:

Příklady akustické analýzy hlasu v praxi

Individuální měření hlasového pole a vibrací povrchu těla

Praktické ukázky percepčních poslechových testů

Vyhodnocení měření hlasového pole a percepční hodnocení rejstříku hlasu

Prezentace poruch hlasu v laryngoskopických metodách

Výsledky učení

Po absolvování předmětu bude student znát anatomii hlasotvorného aparátu, fyziologické principy a funkce orgánů zahrnutých do tvorby hlasu a objektivní interpretaci způsobů tvorby hlasu, jakož i jeho vlastností se zaměřením na subjektivní popis vlastností hlasu a vibro-akustické souvislosti.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

KUČERA, Martin - FRIČ, Marek - FRITZLOVÁ, Kateřina - HALÍŘ, Martin. Vokologie I - funkční diagnostika a léčba hlasových poruch. Praha: AMU, 2019. ISBN 978-80-270-6200-3.

Doporučená literatura:

FRIČ, M. Objektivní a psychoakustické aspekty hodnocení lidského hlasu. (Disertační práce). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra radioelektroniky, 2013.

DRŠATA, Jakub, a kol. Foniatrie – hlas. Praha: Tobiáš, 2010. ISBN 978-80-7311-116-8.

ŠVEC, Jan. Studium mechanicko-akustických vlastností zdroje lidského hlasu. (Disertační práce). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1996.

TITZE, Ir. Principles of Voice Production, second edn. Iowa City IA: National Center for Voice and Speech, 2000. ISBN 0-87414-122-2.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou absolvování předmětu je zvládnutí teoretické části, které bude ověřeno v testu s minimem zisku 60 %. Praktické zvládnutí učiva je ověřeno formou 2 esejí, ve kterých má student být schopen analyzovat vlastní měření hlasového pole a popis rejstříků a kvalit vlastního hlasu (případně jiných subjektů). Alternativní formou zvládnutí učiva je jeho aplikace při samostatné prezentaci/písemné eseji samostatně zpracovaného vokologického tématu.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů