Seminář zvukové tvorby a hudební režie 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171SZTH8 zápočet 3 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Zvládnutí samostatné prezentace uměleckého výzkumu, vlastního úsudku a zkušenost s vystupováním před odbornou veřejností. Schopnost účastnit se aktivně diskuze, obhajoba vlastních názorů, osvojení si odborné terminologie.

V případě účasti zahraničních studentů nebo hostů může být vedení semináře zcela nebo částečně v anglickém jazyce.

Seminář poskytuje prostor pro odborné explikace aktuálních témat z oblasti zvukové tvorby, které přednáší pedagog, případně pozvaní hosté a studenti.

Obsahem jsou konzultace nahrávacích projektů, včetně závěrečných prací, jejich přípravy a hodnocení výsledků.

Tematické okruhy:

Reflexe zadání závěrečných prací a témat z aktuální problematiky oboru zvuková tvorba

Dokumentace vlastních nahrávacích projektů

Diskuze o aktuálním nahrávání

Analýza zvukového obrazu na současných i historických nahrávkách

Výsledky učení

Student je schopen zpracování a prezentace zadaného tématu v požadovaném rozsahu, používá odbornou terminologii, reflektuje vlastní vystupování a dokáže diskutovat na odpovídající odborné úrovni. Umí vyhledat a zpracovat textové studijní zdroje, prezentovat vlastní umělecký výzkum.

Předpoklady a další požadavky

Prezentace vlastní tvorby, povinná účast minimálně 70%.

Literatura

Povinné zdroje:

Archiv Zvukového studia HAMU

Vlastní archiv realizovaných nahrávek

Rozpracovaná magisterská práce

Elektronické studijní zdroje přístupné z Knihovny HAMU:

Naxos Music Library, Digital Concert Hall, Metropolitní Opera New York a další internetové platformy poskytující stěžejní snímky historické i současné.

Partitury a nahrávky vybraných děl. Do programu semináře může být zařazena exkurze do institucí, jakými jsou Národní technické muzeum, Český rozhlas, Česká televize, Rudolfinum, Český národní symfonický orchestr a další soukromá nahrávací studia apod.

Hodnoticí metody a kritéria

Student/ka prezentuje v průběhu semestru praktickou i teoretickou část magisterské práce, ve které se věnuje vlastní nahrávce studiové nebo live a stanovenému tématu. Účast na semináři je povinná, požadovaná docházka je nejméně 70 %. Při splnění všech podmínek získává student zápočet.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů