Volná zvuková tvorba ZT 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171VOZT1 ZK 2 1 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Milan GUŠTAR

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student bude znát základy programování a bude schopen tyto znalosti prakticky použít při práci s programovacím jazykem Python. Vytvoří drobnou algoritmickou kompozici s použitím získaných znalostí.

Forma studia

dílna

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti matematiky, hudební teorie a kompozice.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s programováním v jazyce Python a jeho užití ve volné autorské tvorbě. Předcházet bude seznámení se základními principy algoritmizace a tvorby programů.

Tematické okruhy:

Základní pojmy z informatiky

Algoritmy a algoritmizace

Programovací jazyky

Programovací techniky

Základy práce s jazykem Python

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

Dokumentace jazyka Python 3.x. Dostupné z: https://www.python.org/

KNUTH, Donald. The Art of Computer Programming. New Jersey: Pearson Education, 2011. ISBN 9780321751041.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení atestace: samostatné práce, kterými student prokáže schopnost praktického využití získaných znalostí. Minimální povinná účast studenta ve výuce je 70 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů