Praxe zvukové tvorby a hudební režie 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171PZVT6 zkouška 6 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 129 až 159 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Ondřej URBAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš DVOŘÁK, Jiří GEMROT, Martin PINKAS, Sylva STEJSKALOVÁ, Ondřej URBAN

Obsah

Cíl výuky:

Smyslem cvičení je praktické nabývání profesních dovedností ve snímání hudebních nástrojů či hudebních uskupení a zpracování hudebního signálu pro potřeby vzniku autonomních zvukových děl. Cvičení jsou prováděna v týmové spolupráci s hudebními režiséry či samostatně. V jednotlivých cvičeních je upřednostňován stereofonní formát. Cílem je seznámit studenty i s možnostmi vícekanálové reprodukce.

Shrnutí obsahu předmětu:

Realizace zadaných úkolů se zaměřením na samostatnost a kvalitu provedení při týmové práci i samostatně. Studenti jsou seznámeni s vícekanálovou reprodukcí.

Tematické okruhy:

 1. Modifikace a kombinace mikrofonních systémů, použití spotů
 2. „Live“ mixáž se současným provedením časových, dynamických, barevných a prostorových úprav signálu při záznamu díla či ozvučení scénických děl
 3. Postprodukční mixáž, střih, úprava barvy, celkové dynamiky a prostoru pořízeného záznamu a automatizace procesu zpracování signálu
 4. Záznam komorního nebo symfonického orchestru s instrumentálními sóly nebo vokální složkou
 5. Záznamy koncertů, realizace studiových snímků ve Zvukovém studiu HAMU ve spolupráci s jinými studijními programy
 6. Příprava zvukových stop a ozvučení představení v divadle podle požadavků ostatních studijních programů
 7. Účast na přímém přenosu do rozhlasu, televize nebo přes internet (live streaming)
 8. Poslech a oprava realizovaných děl, mix a mastering
 9. Mix pro vícekanálovou reprodukci
 10. Hudební režie live i studiových snímků většího rozsahu, hudba k filmu
 11. Práce v nahrávacím týmu - hudební a zvuková režie

Výsledky učení

Studenti získají praxi při snímání nejrůznějších nástrojových kombinací od komorních souborů po symfonický orchestr. Seznámí se podrobně s novými metodami mixu a masteringu pro stereo i vícekanálové snímky (ozvučení autorských kompozic, zvuk pro film).

Student je schopen používat různé mikrofonní techniky a jejich kombinace při nahrávání hudby k dosažení esteticky působivé zvukové stránky nahrávky. Dokáže přetvářet záznam hudby po stránce časové, dynamické, barevné i prostorové. Rozumí týmové práci, zejména spolupráci mistra zvuku a hudebního režiséra. Studenti dokáží použít poznatky pro přípravu a realizaci i jiných forem autonomních zvukových děl. Orientují se v možnostech využití vícekanálové reprodukce.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

Zvukový materiál z archivu Zvukového studia HAMU.

ZAMAZAL, Václav. Hudební nástroje před mikrofonem. Praha: Editio Supraphon, 1975. DICKREITER, Michael. Mikrofon-Aufnahmetechnik. Leipzig: S. Hirzel, 2003. KATZ, Bob. Mastering Audio, Third Edition: The Art and the Science. A Focal Press book, 2013. ISBN 978-240818962. WALNE, Graham. Sound for Theatre. Kent: Whitstable, 1990.

web

STREICHER, Ron. Decca Tree – It's not just for stereo any more. 2010. Dostupné z: THE DECCA TREE — IT`S NOT JUST FOR STEREO ANY MORE | Manualzz

WITTEK, Helmut. ... about stereo and Surround. Karlsruhe, 2007. Dostupné z: https://schoeps.de/fileadmin/user_upload/user_upload/Downloads/Vortraege_Aufsaetze/Vortraege/Wittek_Stereo_Surround.pdf

Další literatura bude upřesněna bude upřesněna vyučujícím dle individuálních potřeb studentů v průběhu semestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška se skládá z předložení a obhájení vlastní vybrané zvukové nahrávky - části absolventského výkonu. Nutnou přílohou ke zvukové nahrávce je písemná explikace, popisující její vznik, použitá zařízení a postupy při její realizaci. Student hudební režie předkládá podrobnou zprávu o nahrávání.

Student během semestru zpracuje 3-4 zvukové snímky v nahrávacím týmu (specializace Zvuková tvorba - Hudební režie). Povinná docházka na praktická cvičení: 70 %. Požaduje se spolupráce se studenty bakalářského stupně studia.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 2056
Učebna Zvukové studio

(Lichenštejnský palác)
STEJSKALOVÁ S.
14:00–17:00
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:00–17:00 Sylva STEJSKALOVÁ Učebna Zvukové studio
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů